Aktivita č.1

Vybavenie miestnosti "MIESTO BEZ HRANÍC"
 • táto aktivita je naplánovaná na obdobie od 1.8.2010 do 30.10.2010
 • vzniklo miesto pre prácu žiakov ZŠ s MŠ Podolie na slovníku a na prezentáciách, budú tu prebiehať vzájomné cezhraničné stretávania, prezentácie, folklórne vystúpenia a výmenné pobyty žiakov a pedagógov do projektu zapojených škôl
 • miestnosť je vybavená dataprojektorom, sťahovacím plátnom na elektronické ovládanie, keramickou tabuľou, 5 notebookmi pre žiakov a 1 pre učiteľa, laserovou tlačiarňou, Wifi Acces Pointom - pripojenie na internet, stolmi pod notebooky, ďalej nábytkom - stoly a k nim štyridsaťpäť stoličiek, stojany na časopisy, knihovničky, zástavy SR, ČR, EÚ
 • žiadosti o cenové ponuky, prieskum trhu, objednávky, platby, zariaďovanie miestnosti mali na starosti hlavný manažér a účtovníčka projekt
 • Aktuálny stav: 
  • uskutočnený nákup a dodávka hardwaru a softwaru do Miestnosti cez hraníc
  • uskutočnený nákup a dodávka nábytku
  • Miestnosť bez hraníc je zariadená, plne funkčná, žiaci už v nej pracujú na aktivitách 2 a 3
  • treba ešte dorobiť elekrické zásuvky k notebookom, zatiaľ riešime pripojenie siete predlžovačkami
 • Tu si môžete pozrieť zariadenie Miestnosti bez hraníc