Permakulturno načrtovanje izobraževalnega okolja

10 let dela z vrtci, šolami in fakultetami so prekinile družbene spremembe leta 2020. Glavni poudarki mojega dela so bili pouk na prostem in izkustveno učenje.

Z mednarodno skupino smo pod okriljem projekta Otroci v permakulturi razvili permakulturno pedagogiko.

Skupaj z učenci, učitelji in starši smo okolice šol in vrtcom spreminjali v učni okoliš.