Organska igrala

Leta 2018 sem zaključil izdelavo senzoričnega vrta na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, ki je nastjal v sodelovanju z dijaki in učenci zavoda, načrtovali pa smo skupaj s pedagoškimi delavci zavoda.
V letu 2014 sem izdelal organska igrala za OŠ s prilagojenim programom v Ljutomeru. Igrala so bila izdelana po željah učencev in potrebah učiteljev. Za gradnjo sem uporabil okrogli les robinje (Robinia pseudoacacia).

Pri tako zahtevnem projektu mi je bil v podporo moj mentor Tomas Kolenko, ki se je izdelave igral učil pri nemškem podjetju Kukuk. S skupnim znanjem, idejami in močmi zmoreva veliko več, kot ponazarjajo moje slike zgoraj in njegove spodaj.
Tomasa dobite na: tomas.kolenko@gmail.com oziroma ga pokličite na 051 780 056.
Comments