Testowanie podzespołów

Przed jakimikolwiek manipulacjami w układach elektrycznych mikrofalówki, należy odłączyć ją od sieci, oraz rozładować kondensator w obwodzie WN - poniżej opis jak bezpiecznie tego dokonać.

Wszelkie opisane tu czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność

Bezpieczne rozładowanie kondensatora HV

Kondensator wysokiego napięcia posiada wbudowany rezystor rozładowujący, jednak w przypadku jego uszkodzenia, na zaciskach kondensatora może występować przez długi czas napięcie niebezpieczne dla człowieka i przyrządów pomiarowych.

Uszkodzenie wewnętrznego rezystora w kondensatorze HV jest bardzo rzadkie, zatem można założyć że jest on sprawny i można spodziewać się, że po ok. 1-2 minutach od momentu wyłączenia zasilania, panujące na jego zaciskach napięcie będzie na tyle niskie, że można będzie ostatecznie go rozładować (nie mając innej możliwości) po przez zwarcie jego zacisków, jednym lub dwoma wkrętakami o dobrze izolowanej rękojeści. Nie odczekanie podanego czasu i szybsze dokonanie zwarcia zacisków kondensatora powyższą metodą, może spowodować uszkodzenie kondensatora, a sam proces rozładowania będzie miał charakter wyładowania iskrowego.

Aby kondensator rozładować bezstresowo i niedestrukcyjnie, należy użyć do tego celu rezystora o oporności ok. 100kΩ, mocy kilku W oraz przeznaczonego do pracy pod napięciem 5kV. Zdobycie takiego rezystora może być niezmiernie trudne, dla tego można wykonać go samodzielnie, łącząc w szereg 10 rezystorów o oporności 10kΩ/0,5W lub 1W i wsuwając je do rurki PCV o odpowiedniej średnicy i długości. Pozostaje jeszcze dolutować z obu stron 50cm odcinki przewodów w izolacji na napięcie 5kV, zaizolowanie całości i wyposażenie przewodów
w krokodylki umożliwiające podpięcie do nieizolowanych końców wkrętaków, którymi będzie można teraz rozładować kondensator przez kilkusekundowe dotknięcie nimi zacisków kondensatora.

Przed dotknięciem kondensatora palcami - pomimo zastosowania technik opisanych powyżej - zawsze warto raz jeszcze zewrzeć go wkrętakiem, czy innym narzędziem o odpowiedniej izolacji.
Test diody HV

Dioda HV może byc zwarta (najprawdopodobniej) lub otwarta.

    
Zwarta dioda HV może powodować głośne buczenie transformatora, podczas pracy mikrofalówki. Główny bezpiecznik prawdopodobnie nie będzie przepalony, gdyż rzeczywista moc pobierana z sieci zasilającej będą prawdopodobnie znacznie niższa niż w normalnych warunkach.

    
Otwarta dioda HV powoduje przepływ napięcia zmiennego zamiast stałego przez magnetron, o szczytowej wartości około 1 / 2 tego, co powinno być. Efektem może być niewielkie lub niewykrywalne podgrzewanie potraw - żadne inne objawy nie wystąpią.

Opór mierzony na końcówkach odłączonej diody powinien być większy niż 2 M
Ω w co najmniej jednym kierunku. Jednak dioda HV składa się z wielu diod krzemowych połączonych szeregowo, aby uzyskać napięcie znamionowe. Zatem spadek napięcia będzie zbyt duży
(6 V lub więcej) aby za pomocą większości omomierzy uzyskać odpowiedź, czy rzeczywiście działa jako prostownik.

Diodę HV można przetestować zasilając napięciem stałym (np. z dowolnego zasilacza o napięciu wyjściowym co najmniej 12 lub 15 V), prosty układ pomiarowy przedstawiony poniżej. Dokonany pomiar, pozwoli określić sprawność diody, przynajmniej przy niskim napięciu.

Poniżej znajduje się schemat prostego testera HV diody:

Test diody HV

Przy sprawnej diodzie spadek napięcia w kierunku przewodzenia  powinien wynosić 6V do 10V .

W 99% przypadków uszkodzeń diod HV to zwarcie i praktycznie pomiar zwykłym omomierzem wykazuje oporność od 10
Ω do 20kΩ.

Przyczyną uszkodzenia się diody HV może być zwarcie kondensatora HV, iskrzenie pomiędzy uzwojeniami transformatora, przepięcie w sieci energetycznej, wadliwy lub uszkodzony magnetron, wyładowania w komorze mikrofalówki, uszkodzenie falowodu, przegrzanie diody (najczęściej).Magnetrony - uszkodzenia i pomiar statyczny

Zakładając że do magnetronu doprowadzone napięcia mają odpowiednie wartości, a generacja mikrofal nie występuje, to wszystko wskazuje na jego uszkodzenie, które polegać może na:
- utracie próżni
- zmniejszeniu lub utracie emisji katody
- przerwaniu włókna żarzenia
- pęknięciu któregoś z pierścieni magnetycznych
- zwarciu

Magnetron jest generacyjną lampą próżniową, zatem pozbawiony próżni przestaje działać - podobnie jak każda lampa elektronowa - efektem jest brak generacji mikrofal.

Zmniejszenie lub utrata emisji katody następuje wraz z upływem czasu użytkowania magnetronu, lub jego wadą. Zwykle w domowych warunkach, magnetrony w mikrofalówkach "żyją" kilka do kilkunastu lat - zwłaszcza te wyprodukowane na początku lat 90-tych były/są długowieczne. Zmniejszenie lub utrata emisji katody również skutkuje brakiem generacji mikrofal, lub znacznym spadkiem mocy.

Przerwanie włókna żarzenia zdarza się bardzo rzadko i jest łatwe do zdiagnozowania po przez pomiar jego oporności omomierzem, którego dokonujemy po przez przyłożenie końcówek pomiarowych omomierza do konektorów magnetronu. Właściwe wskazanie omomierza to ok. 0,8Ω - 1,2Ω

Magnetron do prawidłowej pracy musi znajdować się w polu magnetycznym o odpowiednim kierunku i natężeniu, które zapewnione jest przez zastosowane w konstrukcji magnetronu, ferytowe  pierścienie magnetyczne. Pęknięcie któregoś z magnesów całkowicie zmienia kształt pola magnetycznego w którym znajduje się magnetron. Pozbawiony właściwego pola magnetycznego magnetron nie generuje mikrofal, a zachowuje się jak dioda na której wytraca się moc rzędu 1kW. Powoduje to bardzo mocne nagrzewanie się cylindra magnetronu na którym osadzone są aluminiowe radiatory, doprowadzając - pomimo chłodzenia wentylatorem - do ich nadtopienia, co oznacza że magnetron osiągnął temperaturę rzędu 700°C  Poniższe zdjęcia prezentują wygląd magnetronu z uszkodzonymi magnesami i występujące efekty.

Zwarcie magnetronu objawia się przepaleniem bezpiecznika 5kV pomiędzy transformatorem a kondensatorem (jeżeli występuje) lub głośnym buczeniem transformatora, który pracując na zwarciu.mocno się nagrzewa i po chwili zaczyna dymić.
Zwarcie magnetronu może być statyczne i występujące cały czas - dające się mierzyć omomierzem, oraz dynamiczne - pojawiające się dopiero po przyłożeniu znamionowego napięcia zasilania do magnetronu. Pierwszy rodzaj zwarcia można łatwo zdiagnozować po przez pomiar rezystancji za pomocą omomierza nastawionego na zakres 2MΩ lub wyższy. Pomiaru należy dokonać pomiędzy dowolnym konektorem zasilania magnetronu, a jego metalową obudową - właściwy wynik pomiaru to rezystancja nieskończenie wielka . Jeżeli wynik pomiaru wykazuje jakąś oporność (np. rzędu kilku lub kilkuset kΩ) to magnetron jest uszkodzony i zwykle nadaje się jeszcze do regeneracji.
Jeżeli pomiar omomierzem wypadł pomyślnie, a po podłączeniu magnetronu w mikrofalówce nadal występuje buczenie transformatora lub przepalanie bezpiecznika 5kV, to oznacza, że zwarcie w magnetronie występuje dopiero pod wpływem wysokiego napięcia i spowodowane jest zmniejszeniem się odległości (zdeformowanej) katody od anody wewnątrz magnetronu.Mikrofalówka nie grzeje lub grzeje z przerwami...

Czasem przyczyna takiego zachowania się mikrofalówki jest banalna, aczkolwiek trudna do znalezienia bo... widoczna dopiero pod silnym powiększeniem. Rzecz dotyczy konektorów zaciśniętych na przewodach, którymi płynie prąd żarzenia magnetronu. Najczęściej dotyczy to konektora przy magnetronie, w którym zaciśnięte są dwa przewody - jeden koniec uzwojenia żarzenia i przewód doprowadzający napięcie WN z kondensatora, choć zdarza się też i w konektorze z pojedynczym przewodem. Otóż przewody w konektorach są zaciskane i dodatkowo zalutowywane - niestety niekiedy mało starannie... co przy przepływie prądu żarzenia o wartości do 10A powoduje pogorszenie się kontaktu przewodu z konektorem, a w konsekwencji silne nagrzewanie się tego miejsca, co z kolei pogłębia utlenianie się i dalszego wzrostu rezystancji na styku przewód-konektor.  Pod szkłem powiększającym rzędu 30x widać dokładnie wolną przestrzeń powstałą między przewodem a konektorem, który przy próbie obrotu w okół osi przewodu, daję się odczuć w palcach jako luz. Poniższe zdjęcia uwidaczniają dokładnie miejsce o którym mowa. Naprawa polega na częściowym demontażu konektora, odsłonięciu żyły przewodu z izolacji, zmatowaniu przewodu oraz miejsca konektora, które stykać się będzie z przewodem, tak aby nowy lut w tym miejscu był pewny. Miejsce to jak i przewód należy pokryć pastą lutowniczą i starannie zalutować cyną. Lut musi się ładnie rozlać na powierzchni konektora zatapiając przewód.


Usterka ta występuje dość często, warto więc po wykluczeniu podstawowych uszkodzeń (kontrola napięcia na pierwotnym uzwojeniu transformatora, dioda HV, kondensator, magnetron itd), sprawdzić te przewody...Mikrofalówka wybija bezpiecznik różnicowoprądowy

Wyskakiwanie zabezpieczenia różnicowoprądowego spowodowane najczęściej jest zalanym silnikiem napędu talerza i ma miejsce zaraz po włożeniu wtyczki do gniazdka sieciowego, lub po uruchomieniu mikrofalówki. Zalany lub zawilgocony silnik talerza, staje się źródłem upływu prądu, wyzwalającym zadziałanie zabezpieczenia różnicowoprądowego. Umiejscowienie silnika sprzyja ryzyku zalania przez kipiące potrawy w mikrofalówce lub przy pęknięciu naczynia z podgrzewanym płynem.


 
VisitsComments