Miklos Gyori |

my research & projects   

back to my main page >>>     
M Y   R E S E A R C H   I N T E R E S T   |

empirical     

 • autism and its cogntiive / neurocognitive background
 • cognition / language / communication relationships in typical and atypical development
 • applying eye-tracking methodology in research on, and assistive technologies for people with atypical cognition

applied     
 • evidence-based info-communication assistive technologies for people on the autism spectrum or with other atypical cognitive conditions


conceptual     

 • overall conceptual models of autism, atypical cognitive development and typical cognition
 • overall models of human communication and cognition
 • conceptual issues related to assistive info-communication technologies
M Y   M A J O R  P R O J E C T S   |


'HANDS' project (2009-2011)     

 • goal: XXX under construction XXX
 • framework: XXX under construction XXX
 • links: XXX under construction XXX

'OTKA 61615' (2006-2010)     

 • goal: XXX under construction XXX
 • framework: XXX under construction XXX
 • links: XXX under construction XXX


XXX     

 • goal: XXX
 • framework: XXX
 • links: XXX
| Győri Miklós

     kutatásaim & projektjeim

    <<<  vissza a főoldalamra
|  K U T A T Á S I   T E R Ü L E T E I M

    empirikus

 • az autizmus és kognitív, neurokognitív alapjai
 • kogníció - nyelv - kommunikáció kapcsolatai tipikus és atipikus fejlődésben
 • a szemmozgás-követéses (eye-tracking) technika alkalmazása az atipikus megismerés kutatásában és atipikus megismerési folyamatokat mutató személyek támogatásában

    alkalmazott     
 • evidencia alapú info-kommunikációs kognitív támogató rendszerek az autizmus spektrumra jellemző, illetve más sajátos kognitív jellemzőket mutató személyek számára


    fogalmi     

 • az autizmus, az atipikus fejlődés és a tipikus kogníció átfogó fogalmi modelljei
 • az emberi kommunikáció és kogníció átfogó modelljei
 • a támogató info-kommunikációs kognitív technológiákhoz kapcsolódó alapvető fogalmi kérdések
|  F O N T O S A B B   R O J E K T J E I M

   

   'HANDS' projekt (2009-2011)

 • cél: XXX feltöltés alatt XXX
 • keretek: XXX feltöltés alatt XXX
 • linkek: XXX feltöltés alatt XXX


    'OTKA 61615' (2006-2010)     

 • cél: XXX feltöltés alatt XXX
 • keretek: XXX feltöltés alatt XXX
 • linkek: XXX feltöltés alatt XXX    XXX     

 • cél: XXX
 • keretek: XXX
 • linkek: XXX