Home‎ > ‎Brachycera‎ > ‎

Keys of the identification of British Hybotidae

List of UK genera according to Dipterists Forum checklist
Subfamily Hybotinae
Bicellaria
Hybos
Syndyas
Syneches
 
Subfamily Ocydromiinae
Leptopeza
Ocydromia
Oropezella

Subfamily Oedaleinae
Anthalia
Euthyneura
Oedalea

Subfamily Trichininae
Trichina
Trichinomyia
 
Subfamily Tachydromiinae
Crossopalpus
Drapetis
Stilpon
Platypalpus
Symballophthalmus
Tachydromia
Tachypeza
Ċ
Mike Hackston,
Feb 18, 2019, 11:19 AM
Ċ
Mike Hackston,
Feb 18, 2019, 11:04 AM
Comments