Välmående i arbetet

Att få medverka, påverka, att kunna lita på varandra och att ha gemensamma mål, är saker som inverkar på välmående i arbetet. Organisationen skapar ramarna för välmående på arbetsplatsen. Det är emellertid ganska svårt, om inte omöjligt, att ”bjuda” på välmående utifrån. Välmående i arbetet måste också komma från individen själv. Ett bra ledarskap börjar från att kunna leda sig själv. Att förstå och känna igen sina egna styrkor, sitt potential och sitt kunnande, stärker vår kontroll över vårt arbete och våra liv. 

Då man vill utveckla välmående i arbetet, kan man koncentrera sig t.ex. på växelverkan mellan individer eller på kompetensutveckling. Även följande teman passar bra som en del av helheten:

  • Mindfulness
  • Förändring
  • Avslappning
  • Sömn och avslappning
  • Att leda sig själv
  • Tidsanvändning
  • XYZ generationerna tillsammans i arbetet
  • emotionell intelligens

Vi kan planera och genomföra tillsammans med er ett helhetsmässigt program för välmående i arbete, eller komma o hålla en inspirerande ”föreläsning” med något tema från listan ovan.Comments