Rekrytering

En lyckad rekrytering är oerhört viktig för varje företag/organisation. Rekryteringsprocessen kan dock ofta vara arbetsdryg och tar mycket tid. Utöver detta, kan rekryteringsbehovet överraska mitt i en period då man annars också har mycket att göra. Ifall detta är er situation just nu, kan vi på ett flexibelt och effektivt sätt sköta hela rekryteringsprocessen eller delar av den. Vi kan t.ex. sköta administreringen av processen, som oftast tar mycket tid, med att t.ex. ta emot ansökningar och informera och vara i kontakt med kandidaterna. Vi kan också stödja i beslutsprocessen, och använda t.ex. en DISC-analys i slutskedet av processen. Vi kan även kombinera en annons-rekrytering med s.k. ”head-hunting” då man vill snabbt få resultat. Också rekrytering från eller i ett annat land går bra med hjälp av t.ex. telefonintervju. Vi fungerar enligt era behov.

Nedan några exempel på delar av rekryteringsprocessen, som vi kan sköta i sin helhet, eller valda delar av processen enligt era behov. 

- Helhetsplaneringen av rekryteringen

- Koordinering och administrering av processen

- Val av sökkanaler och formulering av annonsen

- Hantering av ansökningarna, svara på frågor och kontakt med kandidaterna

- Head-hunting 

- Telefonintervjuer

- Intervjuer

- Case-uppgifter som en del av processen

- Personanalyser

- Presentation av kandidaterna

- Stöd i beslutsprocessen

- Informering av beslutet till kandidaterna efter processen.

Läs även vårt blogg-inlägg (på finska) som behandlar rekrytering. 


Comments