Ledarskapsprogram

Vi behöver knappast förklara vikten av ledarskapsutbildning. På vilket sätt man utför ledarskapsutbildningen kan variera mycket. Ett sätt är att använda sig av coaching eller arbetshandledning. En alltid bra metod är ett mer traditionellt utbildningsprogram med utbildningssessioner och mellanarbeten. Ett sätt är att kombinera coaching och det mer traditionella utbildningssprogrammet. Ledarskapsutbildningen skräddarsys enligt de behov som ditt företag/organisation har. Vi kan även utföra en 360 graders feedback-evaluering eller en personanalys. Dessa fungerar som stöd vid fokuseringen av målsättningen i ledarskapsprogrammet och hjälper till att välja just de områden som ditt företag/organisation behöver just nu. Ledarskapsprogrammet kan bestå av följande delar:

  • Ledarens roll
  • Rekrytering och introduktion
  • Utveckling
  • Växelverkan och uppbyggande feedback
  • Att förstå den enskilda arbetstagaren och gruppens dynamik
  • Att leda individer i olika åldrar och situatioer
  • Motivering och belöning
  • Coachinginriktat ledarskap
  • Att leda förändring


Comments