360 graders feedback

360 graders feedback-evaluering är ett effektivt sätt att ge viktig information åt ledingen och förmännen om hur man kan utveckla det egna ledarskapet. I evalueringen ger förutom personen själv, även personens egna förman, kollegor och underordnade, feedback om personens ledarskap. 

Ett mål för feedback-evalueringen är att bygga upp en personlig utvecklingsplan för ledaren. När man undersöker resultaten från evalueringen som en helhet, får man information om chefskapets och ledarskapets styrkor och utvecklingsbehov. 


Evalueringen är ett ypperligt redskap när man vill skräddarsy ett utvecklingsprogram, då man klart och tydligt får information om vilka saker man bör fokusera på. När man gör evalueringen pånytt efter utvecklingsprogrammet, kan man se konkret att det skett en förändring.  Man kan även använda 360 graders evalueringen som ett enskilt utvecklingsredskap. 


Innehållet för evalueringen väljs utgående från organisationens/företagets situation och målsättningar, och vad som är de viktigaste ledarskaps-aspekterna. Evalueringen kan bestå av följande del-områden;

  • Att visa vägen
  • Att leda prestationer
  • Att leda människor
  • Att leda kunnande
  • Att leda förändring
Comments