Evalueringar, analyser och undersökningar

Innovate utför både 360 graders feedback evalueringar och person- och gruppanalyser. Målsättningen med de evalueringar och analyser som Innovate använder är att skapa insikter som leder till att utveckla verksamheten som inverkar positivt på produktiviteten såväl på individ- som på organisationsnivån. Utvärderingen och/eller analysen kan utföras före och efter ett utvecklingsprogram, så att man kan se att förändring verkligen har uppstått. Då man skräddarsyr ett utvecklingsprogram är en evaluering eller en analys en bra grund att bygga upp programmet på. En evaluering kan även ypperligt användas som ett enskilt utvecklingsredskap.

Vi utför även skräddarsydda undersökningar, förfrågningar och enkäter, t.ex. angående arbetsvälmående, introduktion, något specifikt projekt mm. Vår styrka är att skräddarsy förfrågningen för just ifrågavarande team, organisation, företag för just ifrågavarande situation, så att man på riktigt får ut relevant information. Läs även vårt blogg-inlägg (på finska) som behandlar detta ämne.