Bakgrund och kontaktuppgifter

Innovate har grundats av Pol.mag, socialpsykolog, arbetshandledaren och utbildare Marketta "Gitta" Öberg. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av att coacha, handleda och utbilda individer och grupper i olika typer av organisationer. Gittas arbetssätt går ut på att på ett innovativt och positivt sätt hitta på lösningar som såväl individen, gruppen och organisationen drar nytta av. Hennes styrka är att hjälpa individen att hitta sina styrkor, att inspirera personerna att göra sitt bästa och att hjälpa dem att lyckas i sitt arbete Hon har handlett personer i förändring, stött chefer och ledare i att utveckla sitt sätt att leda människan samt erbjudit mentorskap och handledning åt personer i olika skeden i livet och arbetet. Att utveckla trivsel på arbetsplatsen och att kunna lyckas och känna arbetsglädje är speciellt viktiga saker som Gitta gärna jobbar med. Hon har på ett uppbyggande arbetssätt stött individer, grupper, ledare och chefer att möta förändringen genom en öppen växelverkan. 

Gittas motton är "allt är möjligt" och "vi samlar på lyckanden".

Kontaktuppgifter

marketta.oberg at innovate.fi
050 539 5037

Mikaela Öberg-Mattila ansvarar bl.a. över analyserna, evalueringarna, HR, rekryteringsprojekten samt över en del av utbildningarna. Mikaela är till sin utbildning pedagogie magister (vuxenpedagogik) och har även studerat ledarskap, organisationsvetenskap samt arbetspsykologi. Mikaela har även utfört Finlands Coaching-förbunds coaching-skolning. Hon har de senaste tio åren jobbat med olika uppdrag inom HR, bl.a. som personaldirektör och medlem av ledningsgruppen på ett medelstort försäljnings-/marknadsförings- och produktionsföretag samt som personalchef och HR-konsult.

Till Mikaelas styrkor hör att uppmuntra till att utvecklas och delta. Hon kan se individers potential och hur man kan utnyttja styrkorna. Mikaela har deltagit i olika utvecklingsprojekt. Hon har även byggt upp och utvecklat olika HR-processer. Rekrytering är ett område som står Mikaela mycket nära och hon har rekryterat personer till olika uppgifter, allt från produktionsarbetare till specialister, chefer och direktörer.

Mikaelas motto är ”gör det du gör till 110%, och tro på det”.

Kontaktuppgifter

mikaela.oberg at innovate.fi

0400 731 821Comments