Tausta- ja yhteystiedot

Innovaten on perustanut VTM, sosiaalipsykologi, työnohjaaja ja kouluttaja Marketta "Gitta" Öberg. Hän on viimeiset kaksikymmentä vuotta valmentanut, kouluttanut ja ohjannut henkilöitä ja ryhmiä erityyppisistä yrityksistä ja organisaatioista. Gitta käyttää ratkaisukeskeistä, innovatiivistä ja luottamuksellista työtapaa. Hänen vahvuutensa ovat muun muassa löytää jokaisen henkilön omat vahvuudet ja inspiroimaan henkilöitä onnistumaan työssä. Hän on ohjannut henkilöitä jatkuvassa muutoksessa, valmentanut esimiehiä kehittämään omaa esimiestyöskentelyä ja johtajuutta ja tarjonnut mentorointia ja työnohjausta eri elämäntilanteissa oleville henkilöille. Työnilo ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat erityisen tärkeitä Gitalle. Hän on auttanut henkilöitä kohtaamaan muutoksia rakentavasti ja tukenut heitä katsomaan itseään ja muita työyhteisössä ”uusilla silmillä” vahvistaen avointa vuorovaikutusta.

Gitalla on kaksi mottoa; "kaikki on mahdollista" ja "kerätään onnistumisia".

Yhteystiedot

marketta.oberg at innovate.fi

050 539 5037

Mikaela Öberg-Mattilan vastuualueisiin kuuluu muun muassa arvioinnit ja analyysit, HR, rekrytointiprojektit, henkilöstöpäällikkö-/johtajapalvelut sekä osa valmennuksista. Mikaela on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri (aikuiskasvatus) ja hän on opiskellut myös johtamista, organisaatiotieteitä ja työpsykologiaa. Mikaela on myös suorittanut Suomen Coaching yhdistykset diplomi-koulutuksen. Hän on viimeiset kymmenen vuotta toiminut erilaisissa HR-tehtävissä, muun muassa henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä keskisuuressa myynti-/markkinointi- ja tuotantoyrityksessä sekä henkilöstöpäällikkönä ja henkilöstökonsulttina.

Mikaelan vahvuuksiin kuuluu kokonaisuuksien näkeminen ja johtaminen tavoitteellisella tavalla kuitenkin unohtamatta yksityiskohtia. Mikaela on saanut osallistua erilaisiin kehittämisprojekteihin ja muutosprojekteihin. Hän on myös rakentanut ja kehittänyt esimerkiksi erilaisia HR-prosesseja. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti osaamisen johtaminen, rekrytointi ja henkilövalinnat, työnantajamaineen kehittäminen ja HR:än kehittäminen.

Mikaelan motto on ”tee sen minkä teet täysillä, ja usko siihen”.

Yhteystiedot

mikaela.oberg-mattila at innovate.fi

0400 731 821

LinkedIn

Twitter

Comments