blog‎ > ‎

Agile, ketterä HR

posted Mar 27, 2012, 11:32 AM by Mikaela Öberg   [ updated Mar 30, 2012, 9:54 AM ]
Agile toiminta, tai suomeksi usein käytetty termi ”ketterä” toiminta, ei ole mikään uusi asia, vaan ajattelutapaa on käytetty jo pitkään esimerkiksi tuotannossa jossa tavoite on pystyä joustavasti reagoimaan nopeisiin muutoksiin ja toimimaan tehokkaasti esim. lyhyillä toimitusajoilla ja vaihtelevilla erillä. Myös IT-alalla tämä toimintatapa on tuttu. IT-alalla käytetään esim. SCRUM-menetelmää projektien läpiviemiseen, jossa ”tuote” rakentuu pikku hiljaa täydellisemmäksi ja valmiimmaksi useiden ”sprinttien” aikana. Ketterä strategia taas tarkoittaa sitä, että vaikka pidemmän aikavälin tavoitteet ovatkin määritelty, tapa miten tavoitteet saavutetaan ja miten edetään, muuttuu jatkuvasti muuttuvien ympäristö- ja markkinavaatimusten mukaan. Enää ei tehdä viiden tai kymmenen vuoden staattisia strategioita vaan strategia on jatkuva muutosprosessi.

Mitä tämä sitten tarkoittaa HR:lle? Ketterän HR-mallin mukaan HR:än tavoite ei ole (hieman karrikoiden) rakentaa staattisia prosesseja ja malleja sekä kontrolli-apuvälineitä, vaan toimia muutosagenttina auttamassa ja tukemassa ketteryyttä organisaatiossa. Ketterässä HR:ssä panostetaan muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Kehitetään aktiivisesti yrityksen työnantajamainetta, joka houkuttelee kyseiseen yritykseen oikeanlaisia henkilöitä.
  • Rakennetaan joustava rekrytointiprosessi jossa huomioidaan henkilöiden osaamisen ja ominaisuuksien lisäksi mukavuusalueet ja valmiudet mukautua ja kehittyä.
  • Rakennetaan perehdytys, jossa painotetaan tavoitteita, ja sitä että toimintatavat saavuttaa tavoitteet, muuttuvat jatkuvasti.
  • Pyritään poistamaan turhat esteet ja hierarkiat organisaatiosta, ja kehittää kulttuuri jossa vastuuta jaetaan ja jossa oikeasti ymmärretään asiakkaiden tarpeita.
  • Rakennetaan coachaava yrityskulttuuri, jossa uskalletaan tuodaan esille omia uusia ideoita ja ajatuksia.
  • Rakennetaan kulttuuri jossa ymmärretään että jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen on kaiken ytimessä.
  • Rakennetaan palautejärjestelmä, jossa saadaan ja annetaan palautetta koko ajan. 
  • Palkitaan henkilöitä saavutusten ja tavoitteiden saavuttamisen perusteella sekä miten hyvin henkilö itse on kehittynyt.
  • Ymmärretään ja arvostetaan sekä osataan hyödyntää erilaisuutta esimerkiksi tiimeissä.
Ketterän HR:än tehtävänä on siis olla mukana rakentamassa organisaatiokulttuuri ja sitä tukevia joustavia prosesseja, jossa panostetaan muun muassa jatkuvaan kehittämiseen ja oppimiseen, joustavuuteen, innovaation, yhteistyöhön ja nopeuteen. 


Lähteet: Susan M. Heathfield, Josh Bersin, Leena-Maija Otala

Comments