Веб-квест "Історія Нікополя"

 
 
Веб-квест (webquest) — це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.


Мета:
  • узагальнення і систематизація знань учнів щодо історії рідного краю;
  • формування навичок та вмінь з пошуку інформації в Інтернеті, правильного використання інтернет-ресурсів для підтримки навчального процесу;
  • формування вміння працювати в колективі та відповідальності;
  • формування основ орієнтованої діяльності учнів, розвиток навичок самостійної роботи;
  • розвиток навичок та вмінь аналізувати, систематизувати знайдену інформацію та робити висновки.