INLEIDING

 

Op deze website vindt u enige informatie over de Nada Brahma Sonologie, hierna op deze website te noemen sonologie, of n.b.sonologie.

De opleiding tot Nada Brahma sonologe heb ik gevolgd in Duitsland, aangezien deze opleiding alleen in Duitsland bestaat. Daar wordt de opleiding sonologie genoemd; dit is in Nederland niet mogelijk, aangezien wij al een andere sonologie-opleiding kennen, te weten het aan de conservatoria gedoceerde vak waar studenten worden opgeleid tot geluidstechnici.

De Nada Brahma sonologie behelst een heel ander vakgebied. Bij de Nada Brahma sonologie staat centraal dat ieder mens een eigen grondtoon heeft. Dit betekent dat u, vanuit uw persoonlijke grondtoon, reageert op de wereld om u heen. Deze wereld kan u afleiden van uw eigen trillingsgetal (= uw eigen grondtoon). Om dan weer in balans te komen door terug te keren naar uw grondtoon, heeft de Nada Brahma sonologie een rijke variatie aan oefeningen/technieken tot haar beschikking. Het is bij het zingen van de grondtoon-oefening niet belangrijk dat men mooi kan zingen; belangrijk is dat men de tonen zingt.

Via een grondtoon-meting kan door de sonoloog bepaald worden welke oefeningen voor u geschikt zijn.

Meer hierover kunt u lezen op deze website.