Mededelingen
We gymen op maandagmiddag en op donderdagmiddag.
Op maandag van tien over twee tot tien voor drie en op donderdag van half twee tot 10 over twee. Zorgt u ervoor dat op kind op donderdag op het plein is als de tweede bel gaat want we vertrekken zo snel mogelijk naar de gymzaal. Bent u later brengt u dan uw kind zelf even naar de gymzaal toe.
Dit jaar krijgen de kinderen les van vakleerkracht meester van Itterson.
Ik breng en haal de kinderen naar en van de gymzaal en blijf bij ze in de kleedkamer tot alle kinderen klaar zijn.

Op maandag staat de pot voor het zendingsgeld op de kast. We sparen steeds voor een nieuw doel Dit keer is het stichting Labourward. We sparen voor een kliniek in Gana.

Op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag is de school 'smorgens om kwart over twaalf uit en op woensdag om kwart voor twaalf. Vrijdagmiddag zijn we vrij.

De vakken die dit jaar aan bod komen zijn rekenen, taal/ spelling, lezen, schrijven, biologie wat wij geven met de methode HBB, verkeer, handvaardigheid, tekenen, gym, computerles, engels, kanjertraining, muziek, gym en nog een aantal lessen mediawijsheid.

Ook dit jaar hebben we weer een aantal praktische verkeerslessen op school.
Daar hebben we de hulp van ouders bij nodig evenals de wandeling in Panbos, juffenfeest, schoolreisje en andere activiteiten. Via de klassenouders krijgt u bericht als uw hulp gevraagd wordt.

Zorgt u ervoor dat uw email adres bekend is bij de leerkracht anders kan het gebeuren dat u belangrijke zaken die via de mail gaan mist.

We werken ook dit jaar weer met een weektaak. De kinderen krijgen een of twee opdrachten extra naast hun gewone werk en moeten die zelf inplannen en zorgen dat ze vrijdag klaar zijn.
Dit is alvast ter voorbereiding op de papieren weektaak die de kinderen krijgen in groep 5.

Op woensdag hebben we nog steeds water en fruitdag. In verband met de gezondheid van de kinderen willen we u vragen om deze dag extra op te letten dat u de kinderen echt iets gezonds mee geeft naar school. Natuurlijk geldt iets gezonds ook voor de andere dagen.

Voor de kinderen die overblijven tussen de middag is er een nieuwe aanmeldregeling via de computer. De kinderen hoeven niet meer op school hun naam op een briefje te schrijven.


                                               


 
 

*  


 
 


.

Mijn email adres is: hendriettehofland@gmail.com daar kunt u mij ook op bereiken als u gewoon iets door wilt geven.
Comments