Jedenáctý dokumentární film: Čtyři měsíce setkávání. Od krajiny k objektu a člověku

přidáno: 16. 7. 2017 3:17, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 16. 7. 2017 3:24 ]

S novým dokumentárním snímkem dosahujeme společně s poutníky konce cesty a ohlížíme se za celým jejich putováním. Nový pohled na humanitní vědy se odkrývá prostřednictvím souznění s měnící se krajinou, setkávání s neobyčejnými uměleckými předměty a díky velkorysým přijetím místních obyvatel.


Desátý dokumentární film: Na správné cestě

přidáno: 10. 7. 2017 8:50, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 10. 7. 2017 8:51 ]

Desátý snímek si pokládá otázku antropologického rozměru poutní cesty. Zabývá se především tím, co se děje s tělem a myslí člověka během dlouhého pěšího putování a jak může tento zážitek změnit samotný přístup k uměleckému dílu jako takovému.


Devátý dokumentární film: Stodvacettřikrát

přidáno: 3. 7. 2017 4:03, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 3. 7. 2017 4:04 ]

Devátý snímek nám ukazuje každodenní probouzení skupiny poutníků za východu slunce a ukládání ke spánku za soumraku. Jako hlavní otázku si klade, jakou roli hraje každodenní rytmus chůze, jídla a spánku v celkovém prožití poutní cesty.


Osmý dokumentární film: Důvěřujte stromům a kamení, pouť jako tělesná a smyslová zkušenost

přidáno: 20. 6. 2017 3:54, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 20. 6. 2017 3:55 ]

Nový snímek se věnuje otázce, jak se mění poutníkovo vnímaní sakrálních staveb a jejich obrazů.  Jaký význam má osobní smyslová zkušenost, fyzické vyčerpání a každodenní rytmus pomalého přibližování k vytyčeným cílům?


Sedmý dokumentární film: Poutníci? Vstupte! Pohostinnost a přijetí od středověku do dnešních dnů

přidáno: 12. 6. 2017 4:35, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 12. 6. 2017 4:35 ]

Sedmý ze série krátkých dokumentárních snímků ukazuje nespočet projevů lidské dobroty a pohostinnosti, se kterými se Stěhovaví historici umění na své cestě setkávají. 


Šestý dokumentární film: Vnitřní cesta, kláštery a poutě

přidáno: 7. 6. 2017 8:09, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 7. 6. 2017 8:09 ]

Nejnovější snímek se zabývá životem v klášteře, viděným očima poutníků i samotných členů klášterních komunit. Dává nám tak nahlédnout do rozjímání nad obrazy, které je pro mnichy denním chlebem a pro poutníky neoddělitelnou součástí jejich cesty.


Cyklus přednášek v opatství na Le Mont-Saint-Michel

přidáno: 30. 5. 2017 10:36, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 30. 5. 2017 10:37 ]

Třetí cyklus přednášek světových badatelů, který proběhne v rámci našeho projektu, se bude konat od 19. do 23. června v opatství na Le Mont-Saint-Michel. Abychom mohli tyto výjimečné přednášky zprostředkovat co nejširší veřejnosti, budeme je vysílat pomocí živého přenosu skrze náš youtube kanál. Na stejné adrese je bude možné zhlédnout i dodatečně. 


Pátý dokumentární film: Poutníkova hostina

přidáno: 26. 5. 2017 2:27, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 26. 5. 2017 2:27 ]

V pátém filmu se dozvídáme o stravovacím rytmu Stěhovavých historiků umění a o tom, jaký účinek na tělo a mysl má kvalitní a pestrá strava.


Čtvrtý dokumentární film: O hýbání času

přidáno: 25. 5. 2017 8:53, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 25. 5. 2017 8:53 ]

Čtvrtý snímek ze série krátkých dokumentárních filmů se noří do filozofických úvah o čase a jeho podstatě. Čas moderního člověka informační doby, využívajícího výdobytků technologického pokroku, je kladen do kontrastu s časem poutníka, který během denního cyklu pěšího putování velmi intenzivně vnímá pohyb a prostor.


Třetí dokumentární film a Relikviář sv. Foy ve světle svící

přidáno: 16. 5. 2017 8:34, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 25. 5. 2017 8:48 ]

Třetí film nám ukazuje světlo ve smyslu, v jakém se odkrývá poutníkům během intenzivních setkání s památkami. Světlo je při putování jejich průvodcem, tak, jako byla zářivá hvězda průvodcem Tří mudrců, kteří cestovali z východu, aby oslavili Kristovo narození. Snímek se také zaměřuje na to, jakou úlohu hraje světlo v interpretaci architektury a uměleckých předmětů a zmiňuje zásadní středověké texty, které nám napomohou přiblížit se tomu, jak působení světla vnímal středověký člověk.



Nedávno byl publikován také krátký film, který dokumentuje neobyčejné setkání s relikviářem sv. Foy v Conques. Stěhovavým historikům umění bylo totiž dovoleno přistoupit k předmětu v bezprostřední blízkosti a se světlem svíce v rukou. I nám se proto nyní jeví tento objekt nikoliv ve statické muzejní expozici, ale ve své přirozené živosti.



1-10 of 16