Experimentální mezinárodní projekt “Migrating Art Historians”

Přímý prožitek ze setkání s výjimečnými objekty středověkého umění a osobní kontakt s uměleckými díly v prostředí, pro které původně vznikaly, je pro každého historika umění nutností. Projekt “Migrating Art Historians” však dalece překračuje způsob běžného cestování. Zrodil se totiž ze zkušeností, kterých nabyli studenti Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v posledních čtyřech letech během několikatýdenních pěších pochodů po starých poutních cestách ve Francii. Zkušenost poutě, sama o sobě fascinující, je dovedla ke zcela novému způsobu přemýšlení o dějinách umění jako takových. Dospěli k poznání, že pozorovat umělecká díla za pochodu, v pohybu, zásadně mění schopnost porozumět předmětu samotnému. Zároveň umožňuje studovat život středověkého umění v krajině a dělá ze studia starého umění aktuální zážitek.

Skupina dvanácti studentů se tak rozhodla své zkušenosti prohloubit, dát jim vědecký rámec a pomocí moderních technologií je zprostředkovat i široké veřejnosti. Na čtyři měsíce studenti přijmou roli poutníka, cizince, anonymní osoby na cestě. Stanou se živými médii shopnými přijímat, pamatovat si a projektovat obrazy. Za vznikem obrazů na jedné straně stojí intence objednavatelů a zručnost řemeslníků. Je to ale až poutník, který je v danou chvíli a na daném místě vlastníkem a adresátem obrazů a díky tomuto osobnímu kontaktu mohou nehybné obrazy (architektura, sochařství, malířství) rozšiřovat své vizuální kapacity. Poutník za pochodu tak oživuje statické objekty, které přebírají část dynamismu pohybu jako takového.

documentary movies

Každý ze studentů bude během pochodu zpracovávat téma své bakalářské či magisterské diplomové práce. Z jejich studií pak vznikne kolektivní vědecká publikace mezinárodní úrovně, která bude zahrnovat i texty předních osobností oboru, jako jsou Michele Bacci, Hans Belting, Stefano D’Ovidio, Francesco Gangemi, Herbert Kessler, Eric Palazzo, Daniela Mondini či Tanja Michalsky. Na jednotlivých zastaveních se pak tito významní badatelé se studenty setkají a v podobě přednášek a diskusí tak budou studenty směrovat a dohlížet na jejich výzkum. Přednášky budou přenášené on-line prostřednictvím e-learningového programu Masarykovy univerzity. Dalším z výsledků dostupných i široké veřejnosti pak bude série dvanácti krátkých tematických filmů, které budou k shlédnutí na Youtube. Projekt “Migrating Art Historians” tak představí zcela nový způsob dívání se a přemýšlení o starých obrazech. Zprostředkován bude nejen studentům a badatelům, kteří se pochodu nemohou zúčastnit, ale přiblíží a otevře obor dějin umění a zájem o památky minulosti i širší, neakademické veřejnosti.


Zadejte svou e-mailovou adresu, pokud máte zájem o zasílání novinek: