פרק 5 - מפות נושאיות

מפה נושאית היא מפה המיועדת להדגים נושא מסוים הקשור לאזור גאוגרפי מסוים. כך לדוגמה יכולה המפה להציג מאפיינים סוציאליים, כלכליים, פוליטיים, היסטוריים, תרבותיים, חקלאיים, אקלימיים של אזור גאוגרפי יבשת מדינהמחוז או עיר. קיימות מפות המביאות נתונים בנושאים שונים.

על מנת למצוא במפה נתון או מידע בנושא כלשהו , יש להיעזר במפה מסוג מסוים, למשל, כדי לדעת את גובהו של הר יש להיעזר במפה פיזית. דוגמא נוספת, כדי לדעת  סוג של אקלים, יש להיעזר במפה אקלימית המציגה את מאפייני האקלים של האזור המבוקש.

 

הצבע המפה - הוא בעל חשיבות רבה והוא מתאר בצורה ברורה ופשוטה פרטים המתארים:

 •  צורות פיזיות במציאות, כמו: הרים, עמקים, נהרות, ימים, ריכוזי נפט וכד.
 •  תהליכים פיזיים, כמו: תנאי אקלים, כמויות גשם, מוקדי רעידות אדמה וכדומה.
 • מיקום ערים, גבולות, כבישים, אזורי חקלאות וכד'.

 ניתן לומר שהצבע במפה משמש מעין  "שפה גיאוגרפית, " שפה המאפשרת לנו לקרוא את המפות השונות ולהסיק מסקנות מתוך המפה לגבי המציאות אותה היא מתארת.  כדי להבין את שפת המפה יש לעיין במקרא המצוי בתחתית המפה או בצידה.


מפה פיזית

 •  המפה הפיזית מייצגת את פני השטח הטבעיים הקיימים במציאות ובה נמצא פרטים כגון:  שרשראות הרים, קווי חוף, אגמים, נהרות, איים וכד'.
 •  גבהים - טופוגרפיה, (תיאור פני השטח)            
 • המפה הפיזית מציגה את הגבהים של צורות הנוף באמצעות צבעים.
 •  עמודת הגבהים - בשולי כל מפה פיזית מופיעה עמודת צבעים הבנויה מגוונים של: כחול, ירוק וחום . גוונים אלה מייצגים גובה  כפי שבא לידי ביטוי במציאות.
 •  הגבהים נמדדים במטרים ביחס לגובה פני הים. לצד עמודת הצבעים רשומים מספרים המתארים את הגובה במטרים.

  

המפה המדינית

 •  מדינההיא ארץ אשר תושביה נתונים תחת שלטון מרכזי אחד. 
 • מפה מדינית מתארת את הצורה, הגודל והגבולות של מדינה או מספר מדינות באזור מסוים.
 • במפה המדינית מצוינים שמות המדינות, שמות ערים חשובות, שמות נהרות, ימים ועוד.
 • כל מדינה צבועה בצבע אחר משכנתה זאת במטרה להבליט את צורתה וגבולותיה, ולאפשר בצורה טובה השוואה של גודל, צורה ומיקום בין מדינות שכנות.


המפה האקלימית

 •  אקלים הוא ממוצע של תנאי מזג האוויר באזור מסוים.
 •  באטלס קיים מגוון מפות העוסקות בנושאי אקלים:מפות אזורי אקלים, מפות זרמי ים, מפות לחץ אויר, מפות משקעים, מפות רוחות, מפות טמפרטורה.
 •  בכל אזור בו יורדים פחות מ – 250 מ"מ גשם בשנה שורר אזור אקלים מדברי.

מפה כלכלית

 • מפה המתארת מאפיינים כלכליים של מדינה מסוימת או אזור שלם.
 • מאפיינים כלכליים כוללים: מוקדי פעילות אנושיים ותפקודם, תעשיות עיקריות, תשתית תחבורתית, גידולי חקלאות עיקריים, סוגי מחצבים טבעיים ועוד.
 •  המפה הכלכלית היא אחת המפות החשובות, ממנה ניתן ללמוד על היכולת הכלכלית של מדינה או אזור אליו היא מתייחסת.


סיימתם לקרוא, עכשיו עליכם ללחוץ על הלינק המצורף ולענות על השאלות.
לא לשכוח לכתוב את הציון בטבלה.תרגיל 9 - הכנס לאטלס הדיגיטלי,   ובחר :
                        א. מפת ישראל - אקלים - משקעים. 
                        ב. מפת ישראל  - כלכלה  - תעסוקה.

תרגיל 10 - הכנס לתרגיל  מפות נושאיות , וענה על השאלות .
ċ
יהודית קאופמן,
23 באוק׳ 2017, 0:39
Comments