Paṭiccasamuppādasuttaṃ (SN 12.1) - Sutta o współzależnym powstawaniu

Tak słyszałem. Pewnego razu Błogosławiony w Savatthi przebywał, w gaju Jety, w ogrodzie Anathapindiki. Tamże Błogosławiony do mnichów zwrócił się - "Mnisi!" "Czcigodny!", tamci mnisi Błogosławionemu przytaknęli. Błogosławiony powiedział to: "O współzależnym powstawaniu was, mnisi, będę nauczał, słuchajcie tego, dobrze przemyślcie, będę mówił." "Tak, Czcigodny!", tamci mnisi Błogosławionemu przytaknęli. Błogosławiony powiedział to:

"Zatem co to jest, mnisi, współzależne powstawanie? Niewiedza jest przyczyną, mnisi, kammicznych formacji, kammiczne formacje są przyczyną świadomości, świadomość jest przyczyną nazwy i formy, nazwa i forma jest przyczyną sześciu podstaw poznania, sześć podstaw poznania jest przyczyną kontaktu, kontakt jest przyczyną uczuć, uczucia są przyczyną pragnień, pragnienia są przyczyną chwytania, chwytanie jest przyczyną istnienia, istnienie jest przyczyną narodzin, narodziny są przyczyną starości i śmierci. Smutek, płacz, cierpienie fizyczne, niezadowolenie, cierpienie psychiczne pojawiają się. Takie tej całej masy cierpienia jest pochodzenie. To jest, mówi się, mnisi, współzależne powstawanie.

Całkowity zanik i zniszczenie niewiedzy tak więc jest kammicznych formacji zniszczeniem, zniszczenie kammicznych formacji jest świadomości zniszczeniem, zniszczenie świadomości jest nazwy i formy zniszczeniem, zniszczenie nazwy i formy jest sześciu podstaw poznania zniszczeniem, zniszczenie sześciu podstaw poznania jest kontaktu zniszczeniem, zniszczenie kontaktu jest uczuć zniszczeniem, zniszczenie uczuć jest pragnień zniszczeniem, zniszczenie pragnień jest chwytania zniszczeniem, zniszczenie chwytania jest istnienia zniszczeniem, zniszczenie istnienia jest narodzin zniszczeniem, zniszczenie narodzin jest starości i śmierci zniszczeniem. Smutek, płacz, cierpienie fizyczne, niezadowolenie, cierpienie psychiczne znikają. Takie tej całej masy cierpienia jest zniszczenie."

Powiedział to Błogosławiony. Zachwyceni tamci mnisi w mowie Błogosławionego znaleźli przyjemność.

[梅杰克]