Ānāpānassatisuttaṃ (MN 118) - Sutta o uważności oddychania

Tak słyszałem. Pewnego razu Błogosławiony w Savatthi przebywał, we wschodnim parku, w klasztorze Migaramatupasada z licznymi, dobrze znanymi, starszymi uczniami - czcigodnym Sariputtą, czcigodnym Mahamogallaną, czcigodnym Mahakassapą, czcigodnym Mahakaccayą, czcigodnym Mahakotthiką, czcigodnym Mahakappiną, czcigodnym Mahacundą, czcigodnym Anuruddhą, czcigodnym Revatą i czcigodnym Anandą, oraz z innymi dobrze znanymi, starszymi uczniami.

W tym czasie starsi mnisi nowych mnichów pouczali, napominali. Niektórzy starsi mnisi dziesięciu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi dwudziestu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi trzydziestu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi czterdziestu mnichów pouczali, napominali. Tamci zaś nowi mnisi przez starszych mnichów będąc pouczonymi, będąc napomnianymi, znakomicie kolejne etapy rozróżnienia poznawali.

W tym czasie Błogosławiony w dniu uposatha*, piętnastego dnia, podczas uroczystości zakończenia pory deszczowej, nocą przy pełni księżyca, w otoczeniu zgromadzenia mnichów na otwartej przestrzeni siedział. Wtedy Błogosławiony na pogrążone w ciszy zgromadzenie mnichów popatrzywszy, do mnichów zwrócił się: "Jestem zadowolony, mnisi, z tych postępów, w umyśle jestem zadowolony, mnisi, z tych postępów. Dlatego tutaj, mnisi, jeszcze większy wysiłek podejmujcie do otrzymania tego, co nie zostało otrzymane, do osiągnięcia tego, co nie zostało osiągnięte, do zrealizowania tego, co nie zostało zrealizowane. Tutaj właśnie ja, w Savatthi do dnia pełni księżyca w miesiącu kattika**, do święta Catumasya pozostanę."

Usłyszeli tutejsi mnisi -"Błogosławiony naprawdę tam właśnie w Savatthi do dnia pełni księżyca w miesiącu kattika, do święta Catumasya pozostanie." Tamci tutejsi mnisi w Savatthi przyszli do Błogosławionego żeby zobaczyć się (z nim). Także tamci starsi mnisi jeszcze więcej nowych mnichów pouczali, napominali. Niektórzy starsi mnisi dziesięciu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi dwudziestu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi trzydziestu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi czterdziestu mnichów pouczali, napominali. Tamci zaś nowi mnisi przez starszych mnichów będąc pouczonymi, będąc napomnianymi, znakomicie kolejne etapy rozróżnienia poznawali.

W tym czasie Błogosławiony w dniu uposatha, piętnastego dnia, w dniu pełni księżyca w miesiącu kattika, podczas święta Catumasya, nocą przy pełni księżyca, w otoczeniu zgromadzenia mnichów na otwartej przestrzeni siedział. Wtedy Błogosławiony na pogrążone w ciszy zgromadzenie mnichów popatrzywszy, do mnichów zwrócił się: "Wolna od paplaniny, mnisi, jest społeczność, pozbawiona paplaniny, mnisi, jest społeczność, w czystych wartościach jest utwierdzona. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność. Taka jak ta społeczność jest czcigodna, przyjazna, godna ofiar, godna zaszczytów, jest niezrównanym polem zasług na świecie. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność. W takiej jak ta społeczności mały dar jest wielkim, wielki dar jest (jeszcze) większym. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność. Taka jak ta społeczność jest rzadka do zobaczenia na świecie. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność. Taka jak ta społeczność jest warta (tego), żeby przez wiele mil*** iść z torbą podróżną celem (jej) zobaczenia. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność."

Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy są arhatami, którzy zniszczyli skazy, którzy osiągnęli doskonałość, którzy zrobili to, co było do zrobienia, którzy odłożyli brzemię, którzy osiągnęli pomyślność, którzy wyczerpali więzy powtórnych narodzin, którzy uwolnieni są przez pełne zrozumienie - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy zniszczywszy pięć więzów niższego świata, odrodzą się spontanicznie (w Czystych Krainach), tam osiągną parinibbanę, którzy nie są przeznaczeni do powrotu z tamtego świata - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy zniszczywszy trzy więzy zmniejszyli pożądanie, gniew, niewiedzę, którzy są powracającymi tylko raz, przyszedłszy na ten świat kres cierpienia osiągną - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy zniszczywszy trzy więzy weszli w strumień, którzy nie są przedmiotem potępienia, którzy pewnie kierują się ku przebudzeniu - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów.

Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy rozwijając i praktykując medytację czterech podstaw uważności żyją - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy rozwijając i praktykując medytację czterech właściwych dążeń żyją ...etc... czterech dróg do powodzenia ... pięciu zdolności ... pięciu mocy ... siedmiu czynników oświecenia ... którzy rozwijając i praktykując medytację szlachetnej ośmioczęściowej ścieżki żyją - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy rozwijając i praktykując medytację miłującej dobroci żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację współczucia żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację altruistycznej radości żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację wyciszenia umysłu żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację nieczystości żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację postrzegania nietrwałości żyją - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy rozwijając i praktykując medytację uważności oddychania żyją. Uważność oddychania, mnisi, gdy jest rozwijana, gdy jest często praktykowana, (przynosi) wielkie skutki, wielkie zasługi. Uważność oddychania, mnisi, gdy jest rozwijana, gdy jest często praktykowana, cztery podstawy uważności urzeczywistnia. Cztery podstawy uważności, gdy są rozwijane, gdy są często praktykowane, siedem czynników oświecenia urzeczywistniają. Siedem czynników oświecenia, gdy są rozwijane, gdy są często praktykowane, wyzwolenie przez wiedzę urzeczywistniają.

Jak zatem, gdy jest rozwijana, mnisi, uważność oddychania, gdy jest często praktykowana, (przynosi) wielkie owoce, wielkie zasługi? W tym świecie, mnisi, mnich, który do lasu poszedł, albo pod drzewo poszedł, albo do pustej chaty poszedł, siedzi skrzyżowawszy nogi, ciało prosto trzymając, przed sobą uważność utrzymując. On będąc uważnym wdycha, będąc uważnym wydycha.

Długi wdech robiąc rozumie - 'robię długi wdech', albo długi wydech robiąc rozumie - 'robię długi wydech, albo krótki wdech robiąc rozumie - 'robię krótki wdech', albo krótki wydech robiąc rozumie - 'robię krótki wydech', praktykuje - 'doświadczając całego ciała będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając całego ciała będę wydychał', praktykuje - 'uspokajając cielesne formacje będę wdychał', praktykuje - 'uspokajając cielesne formacje będę wydychał'.

Praktykuje - 'doświadczając radości będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając radości będę wydychał', praktykuje - 'doświadczając szczęścia będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając szczęścia będę wydychał', praktykuje - 'odczuwając umysłowe formacje będę wdychał', praktykuje - 'odczuwając umysłowe formacje będę wydychał', praktykuje - 'uspokajając umysłowe formację będę wdychał', praktykuje - 'uspokajając umysłowe formacje będę wydychał'.

Praktykuje - 'doświadczając umysłu będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając umysłu będę wydychał', praktykuje - 'zadowalając umysł będę wdychał', praktykuje - 'zadowalając umysł będę wydychał, praktykuje - 'akceptując umysł będę wdychał', praktykuje - 'akceptując umysł będę wydychał, praktykuje - 'uwalniając umysł będę wdychał', praktykuje - 'uwalniając umysł będę wydychał'.

Praktykuje - 'obserwując nietrwałość będę wdychał', praktykuje - 'obserwując nietrwałość będę wydychał', praktykuje - 'obserwując nieobecność pragnień będę wdychał', praktykuje - 'obserwując nieobecność pragnień będę wydychał', praktykuje - 'obserwując zaprzestanie będę wdychał', praktykuje - 'obserwując zaprzestania będę wydychał', praktykuje - 'obserwując odrzucanie będę wdychał', praktykuje - 'obserwując odrzucanie będę wydychał'. Tak rozwijana, mnisi, uważność oddychania, tak często praktykowana, (przynosi) wielkie owoce, wielkie zasługi.

Jak zatem, gdy jest rozwijana, mnisi, uważność oddychania, gdy jest często praktykowana, cztery podstawy uważności urzeczywistnia? W jakim czasie mnich długi wdech robiąc rozumie - 'robię długi wdech', albo długi wydech robiąc rozumie - 'robię długi wydech, albo krótki wdech robiąc rozumie - 'robię krótki wdech', albo krótki wydech robiąc rozumie - 'robię krótki wydech', praktykuje - 'doświadczając całego ciała będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając całego ciała będę wydychał', praktykuje - 'uspokajając cielesne formacje będę wdychał', praktykuje - 'uspokajając cielesne formacje będę wydychał', w tym czasie mnich ciało obserwując, mnisi, w ciele przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Wśród ciał pewne ciało, mnisi, ja tak mówię, a mianowicie - jest wdechem i wydechem. Dlatego w tym świecie, mnisi, ciało obserwując w tym czasie mnich w ciele przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata.

W jakim czasie, mnisi, mnich praktykuje - 'doświadczając radości będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając radości będę wydychał', praktykuje - 'doświadczając szczęścia będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając szczęścia będę wydychał', praktykuje - 'odczuwając umysłowe formacje będę wdychał', praktykuje - 'odczuwając umysłowe formacje będę wydychał', praktykuje - 'uspokajając umysłowe formację będę wdychał', praktykuje - 'uspokajając umysłowe formacje będę wydychał', w tym czasie mnich uczucia obserwując, mnisi, w uczuciach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Wśród uczuć pewne uczucie, mnisi, ja tak mówię, a mianowicie - jest wdechem i wydechem dobrze obserwowanym. Dlatego w tym świecie, mnisi, uczucia obserwując w tym czasie mnich w uczuciach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata.

W jakim czasie, mnisi, mnich praktykuje - 'doświadczając umysłu będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając umysłu będę wydychał', praktykuje - 'zadowalając umysł będę wdychał', praktykuje - 'zadowalając umysł będę wydychał', praktykuje - 'akceptując umysł będę wdychał', praktykuje - 'akceptując umysł będę wydychał', praktykuje - 'uwalniając umysł będę wdychał', praktykuje - 'uwalniając umysł będę wydychał', w tym czasie mnich umysł obserwując, mnisi, w umyśle przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Ja nie mówię, mnisi, że dla zapominalskiego, nierozważnego jest uważność oddychania. Dlatego w tym świecie, mnisi, umysł obserwując w tym czasie mnich w umyśle przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata.

W jakim czasie, mnisi, mnich praktykuje - 'obserwując nietrwałość będę wdychał', praktykuje - 'obserwując nietrwałość będę wydychał', praktykuje - 'obserwując nieobecność pragnień będę wdychał', praktykuje - 'obserwując nieobecność pragnień będę wydychał', praktykuje - 'obserwując zaprzestanie będę wdychał', praktykuje - 'obserwując zaprzestanie będę wydychał', praktykuje - 'obserwując odrzucanie będę wdychał', praktykuje - 'obserwując odrzucanie będę wydychał', w tym czasie mnich dhammy obserwując, mnisi, w dhammach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Ten, kto porzuconą chciwość i (porzucone) niezadowolenie dzięki tej mądrości ujrzał, jest tym, który dobrze trzyma wszystko pod kontrolą. Dlatego w tym świecie, mnisi, dhammy obserwując w tym czasie mnich w dhammach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Tak rozwijana, mnisi, uważność oddychania, tak często praktykowana, cztery podstawy uważności urzeczywistnia.

Jak zatem, gdy są rozwijane, mnisi, cztery podstawy uważności, gdy są często praktykowane, siedem czynników oświecenia urzeczywistniają? W jakim czasie, mnisi, mnich ciało obserwując w ciele przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, w tym czasie nieustanna (jego) uważność jest ustanowiona. W jakim czasie, mnisi, u mnicha nieustanna uważność jest ustanowiona, w tym czasie uważność jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Uważność jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, uważność jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

On tak uważny żyjąc, tę Dhammę tak więc z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi. W jakim czasie, mnisi, mnich tak uważny żyjąc, tę Dhammę tak więc z mądrością poznaje, kompletną analizę prowadzi, w tym czasie poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

U tego, kto tę Dhammę z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi, jest początek aktywnego wysiłku. W jakim czasie, mnisi, u mnicha ta Dhamma z mądrością jest poznawana, kompletna (jej) analiza jest prowadzona, jest początek aktywnego wysiłku, w tym czasie wysiłek jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Wysiłek jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, wysiłek jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

U tego, kto zaczął wysiłek powstaje radość wolna od zmysłowych pragnień. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, u którego zaczął się wysiłek, powstaje radość wolna od zmysłowych pragnień, w tym czasie radość jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Radość jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, radość jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

U tego, kto jest radosny, ciało się uspokaja, a także umysł się uspokaja. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, u którego ciało się uspokaja, a także umysł się uspokaja, w tym czasie wyciszenie jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Wyciszenie jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, wyciszenie jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

U szczęśliwego, który uspokoił ciało, umysł uspokaja się. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, szczęśliwego, który uspokoił ciało, umysł uspokaja się, w tym czasie skupienie jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Skupienie jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, skupienie jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Ten, o tak skupionym umyśle dobrze trzyma wszystko pod kontrolą. W jakim czasie, mnisi, mnich o tak skupionym umyśle dobrze trzyma wszystko pod kontrolą, w tym czasie równowaga jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Równowagę jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, równowaga jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

W jakim czasie, mnisi, mnich w uczuciach ...etc... w umyśle ... dhammy obserwując w dhammach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, w tym czasie nieustanna (jego) uważność jest ustanowiona. W jakim czasie, mnisi, u mnicha nieustanna uważność jest ustanowiona, w tym czasie uważność jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Uważność jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, uważność jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

On tak uważny żyjąc, tę Dhammę tak więc z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi. W jakim czasie, mnisi, mnich tak uważny żyjąc, tę Dhammę tak więc z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi, w tym czasie poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

U tego, kto tę Dhammę z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi, jest początek aktywnego wysiłku. W jakim czasie, mnisi, u mnicha ta Dhamma z mądrością jest poznawana, kompletna (jej) analiza jest prowadzona, jest początek aktywnego wysiłku, w tym czasie wysiłek jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Wysiłek jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, wysiłek jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

U tego, kto zaczął wysiłek powstaje radość wolna od zmysłowych pragnień. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, u którego zaczął się wysiłek, powstaje radość wolna od zmysłowych pragnień, w tym czasie radość jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Radość jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, radość jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

U tego, kto jest radosny, ciało się uspokaja, a także umysł się uspokaja. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, u którego ciało się uspokaja, a także umysł się uspokaja, w tym czasie wyciszenie jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Wyciszenie jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, wyciszenie jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

U szczęśliwego, który uspokoił ciało, umysł uspokaja się. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, szczęśliwego, który uspokoił ciało, umysł uspokaja się, w tym czasie skupienie jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Skupienie jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, skupienie jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Ten, o tak skupionym umyśle dobrze trzyma wszystko pod kontrolą. W jakim czasie, mnisi, mnich o tak skupionym umyśle dobrze trzyma wszystko pod kontrolą, w tym czasie równowaga jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Równowagę jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, równowaga jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje. Tak zatem rozwijane, mnisi, cztery podstawy uważności, tak często praktykowane, siedem czynników oświecenia urzeczywistniają.

Jak zatem, gdy są rozwijane, mnisi, siedem czynników oświecenia, gdy są często praktykowane, wyzwolenie przez wiedzę urzeczywistniają? W tym świecie, mnisi, mnich uważność jako czynnik oświecenia rozwija, polegając na odosobnieniu, polegając na braku pragnień, polegając na zaprzestaniu, kończąc na wyrzeczeniach. Poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia rozwija ...etc... wysiłek jako czynnik oświecenia rozwija ... radość jako czynnik oświecenia rozwija ... wyciszenie jako czynnik oświecenia rozwija ... skupienie jako czynnik oświecenia rozwija ... równowagę jako czynnik oświecenia rozwija, polegając na odosobnieniu, polegając na braku pragnień, polegając na zaprzestaniu, kończąc na wyrzeczeniach. Tak zatem rozwijane, mnisi, siedem czynników oświecenia, tak często praktykowane, wyzwolenie przez wiedzę urzeczywistniają."

Powiedział to Błogosławiony. Zadowoleni tamci mnisi w mowie Błogosławionego znaleźli przyjemność.

Mowa o uważności oddychania jest zakończona, ósma.

 

* Uposattha - dzień postu, jest to dzień pełni księżyca, nowiu oraz pierwszej i ostatniej kwadry.

** Kattika - październik-listopad.

*** Yojana - odległość, jaką może przejść wół w jarzmie.

 [梅杰克]