Ādittasuttaṃ (SN 35.28) - Sutta o tym, co płonie

Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Gaya na wzgórzu Gayasisa z tysiącem mnichów. Tamże Błogosławiony do mnichów zwrócił się: "Wszystko, mnisi, płonie. A czym, mnisi, jest wszystko, co płonie? 

Oko, mnisi, płonie, formy (widziane) płoną, świadomość oka płonie, kontakt wzrokowy płonie. Także to, co za przyczyną kontaktu wzrokowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także płonie. Czym płonie? Mówię 'ogniem pożądania, ogniem nienawiści, ogniem złudzenia płonie, narodzinami, starością, śmiercią, smutkami, lamentami, bólami, zmartwieniami, troskami płonie' ...etc... Język płonie, smaki płoną, świadomość języka płonie, kontakt językowy płonie. Także to, co za przyczyną kontaktu językowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także płonie. Czym płonie? Mówię 'ogniem pożądania, ogniem nienawiści, ogniem złudzenia płonie, narodzinami, starością, śmiercią, smutkami, lamentami, bólami, zmartwieniami, troskami płonie' ...etc... Umysł płonie, dhammy płoną, świadomość umysłu płonie, kontakt umysłowy płonie. Także to, co za przyczyną kontaktu umysłowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także płonie. Czym płonie? Mówię 'ogniem pożądania, ogniem nienawiści, ogniem złudzenia płonie, narodzinami, starością, śmiercią, smutkami, lamentami, bólami, zmartwieniami, troskami płonie'.

Tak widząc, mnisi, pouczony szlachetny uczeń znużony jest wtedy okiem, znużony jest wtedy formami (widzianymi), znużony jest wtedy świadomością oka, znużony jest wtedy kontaktem wzrokowym, także tym, co za przyczyną kontaktu wzrokowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, tym także jest znużony ...etc... także tym, co za przyczyną kontaktu umysłowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, tym także jest znużony. Będąc znużonym okazuje brak zainteresowania (pragnieniami), przez nieobecność pragnień jest wyzwolony. W wyzwolonym jest zaś wiedza o wyzwoleniu. Rozumie on - 'wyczerpane są narodziny, wypełnione jest szlachetne życie, zrobione jest to, co powinno być zrobione, niczego innego nie ma w tym życiu'".

Powiedział to Błogosławiony. Zachwyceni mnisi w mowie Błogosławionego znaleźli przyjemność. Tak więc dzięki temu wyjaśnieniu, które było wygłoszone, umysły tego tysiąca mnichów przez brak chwytania od skaz uwolniły się.

Szósta [sutta z rozdziału Sabbavaggo].

[梅杰克]