Suññatalokasuttaṃ (SN 35.85) - Sutta o pustce świata

Wtedy czcigodny Ananda ...etc... do Błogosławionego powiedział to: "Mówi się 'pusty świat,  pusty świat', Czcigodny. Pod jakimże względem, Czcigodny, 'pusty świat', mówi się?"

"Ponieważ, Anando, jest pusty w swej istocie albo w tym, co należy do jego istoty, dlatego mówi się 'pusty świat'. Co zaś, Anando, jest puste w swej istocie albo w tym, co należy do jego istoty? Oko, Anando, jest puste w swej istocie albo w tym, co należy do jego istoty. Formy (widziane) są puste w swej istocie albo w tym, co należy do ich istoty, świadomość oka jest pusta w swej istocie albo w tym, co należy do jej istoty, kontakt wzrokowy jest pusty w swej istocie albo w tym, co należy do jego istoty ...etc... Także to, co za przyczyną umysłowego kontaktu rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest puste w swej istocie albo w tym, co należy do jego istoty. Ponieważ, Anando, jest puste w swej istocie albo w tym, co należy do jego istoty, dlatego mówi się 'pusty świat'."

Druga [sutta z rozdziału Channavaggo].

[梅杰克]