Sīsapāvanasuttaṃ (SN 56.31) - Sutta o lesie drzew simsapa

Pewnego razu Błogosławiony w Kosambi przebywał w lesie drzew simsapa. Wtedy Błogosławiony trochę liści z drzewa simsapa ręką wziąwszy, do mnichów zwrócił się - "Co o tym myślicie, mnisi, czego naprawdę jest więcej, czy przeze mnie tych trochę liści z drzewa simsapa ręką wziętych, czy mianowicie (liści) w lesie drzew simsapa?"

"Niewiele jest, Czcigodny, przez Błogosławionego (tych) trochę liści z drzewa simsapa ręką wziętych, raczej tamtych właśnie jest więcej, mianowicie (liści) w lesie drzew simsapa."

"Tak właśnie, mnisi, tego właśnie jest więcej, co wam przeze mnie, zrozumiawszy dobrze, było nieprzekazane. Dlaczego zatem to, mnisi, przeze mnie było nieprzekazane? Ponieważ to, mnisi, nie jest przynoszącym korzyści, nie jest prowadzącym do szlachetnego życia - do znużenia (światem), do braku pragnień, do wygaśnięcia (pragnień), do uspokojenia, do najwyższej wiedzy, do przebudzenia, do nibbany nie prowadzi. Dlatego to przeze mnie było nieprzekazane.

Co zatem, mnisi, przeze mnie było przekazane? 'To jest cierpienie', mnisi, przeze mnie było przekazane, 'to jest cierpienia pochodzenie'
przeze mnie było przekazane, 'to jest cierpienia zniszczenie' przeze mnie było przekazane, 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' przeze mnie było przekazane.

Dlaczego zatem to, mnisi, przeze mnie było przekazane? To rzeczywiście, mnisi, jest przynoszącym korzyści, to jest prowadzącym do szlachetnego życia, to do znużenia (światem), do braku pragnień, do wygaśnięcia (pragnień), do uspokojenia, do najwyższej wiedzy, do przebudzenia, do nibbany prowadzi. Dlatego to przeze mnie było przekazane.

Dlatego tutaj, mnisi, 'to jest cierpienie' - wysiłek powinien być uczyniony ...etc... 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony."

Pierwsza [sutta z rozdziału Sīsapāvanavaggo].

[梅杰克]