Parinibbānasuttaṃ (SN 6.15) - Sutta o parinibbanie

Pewnego razu Błogosławiony w Kusinara przebywał, w Upavattana w lesie drzew sala Mallów, między parą drzew sala, w czasie parinibbany. Wtedy Błogosławiony do mnichów zwrócił się: "Teraz, mnisi, napominam was - Mającymi naturę rozkładu są uwarunkowane rzeczy, z gorliwością dążcie do celu." To były Tathagaty ostatnie słowa.

Wtedy Błogosławiony pierwsze wchłonięcie osiągnął. Z pierwszego wchłonięcia wyszedłszy drugie wchłonięcie osiągnął. Z drugiego wchłonięcia wyszedłszy trzecie wchłonięcie osiągnął. Z trzeciego wchłonięcia wyszedłszy czwarte wchłonięcie osiągnął. Z czwartego wchłonięcia wyszedłszy sferę nieskończonej przestrzeni osiągnął. Ze sfery nieskończonej przestrzeni wyszedłszy sferę nieskończonej świadomości osiągnął. Ze sfery nieskończonej świadomości wyszedłszy sferę nicości osiągnął. Ze sfery nicości wyszedłszy sferę ani postrzegania ani niepostrzegania osiągnął. Ze sfery ani postrzegania ani niepostrzegania wyszedłszy postrzegania i uczuć zniszczenie osiągnął.
 
Z postrzegania i uczuć zniszczenia wyszedłszy sferę ani postrzegania ani niepostrzegania osiągnął. Ze sfery ani postrzegania ani niepostrzegania wyszedłszy sferę nicości osiągnął. Ze sfery nicości wyszedłszy sferę nieskończonej świadomości osiągnął. Ze sfery nieskończonej świadomości wyszedłszy sferę nieskończonej przestrzeni osiągnął. Ze sfery nieskończonej przestrzeni wyszedłszy czwarte wchłonięcie osiągnął. Z czwartego wchłonięcia wyszedłszy trzecie wchłonięcie osiągnął. Z trzeciego wchłonięcia wyszedłszy drugie wchłonięcie osiągnął. Z drugiego wchłonięcia wyszedłszy pierwsze wchłonięcie osiągnął. Z pierwszego wchłonięcia wyszedłszy drugie wchłonięcie osiągnął. Z drugiego wchłonięcia wyszedłszy trzecie wchłonięcie osiągnął. Z trzeciego wchłonięcia wyszedłszy czwarte wchłonięcie osiągnął. Z czwartego wchłonięcia wyszedłszy, natychmiast Błogosławiony osiągnął parinibbanę.

Kiedy Błogosławiony osiągnął parinibbanę, bezpośrednio po parinibbanie Brahma Sahampati ten wers powiedział:
"Wszystkie istoty na świecie porzucą (swoje) ciało,
Gdziekolwiek, jak ten nauczyciel, na świecie niezrównana osoba,
Tathagata, który otrzymał moc, Przebudzony, który osiągnął parinibbanę."
 
Kiedy Błogosławiony osiągnął parinibbanę, bezpośrednio po parinibbanie Sakka, król bogów, ten wers powiedział: 
"Naprawdę nietrwałe są uwarunkowane rzeczy, mające naturę narodzin i rozkładu,
Narodziwszy się ulegają zniszczeniu, ich ustanie jest błogością." 

Kiedy Błogosławiony osiągnął parinibbanę, bezpośrednio po parinibbanie czcigodny Ananda ten wers powiedział:
"Wtedy było to, co budzi strach, wtedy było to, co jeży włosy,
Kiedy wszystkimi cechami wspaniale obdarzony, Przebudzony osiągnął parinibbanę."
 
Kiedy Błogosławiony osiągnął parinibbanę, bezpośrednio po parinibbanie czcigodny Anuruddha te wersy powiedział:
"Nie było wdychania i wydychania (dla) nieruchomego umysłu takiego jak ten,
Wolny od pożądania, pełen spokoju, widzący jasno, wygaszony.
Z niewzruszonym umysłem znosił ból,
Jak lampy zgaśnięcie było wyzwolenie (jego) umysłu."

[梅杰克]