Upādānaparipavattasutta (SN 22.56) - Sutta o etapach chwytania 
W Savatthi. "Pięć jest tych, mnisi, zespołów chwytania. Jakich pięć? Zespół form (widzianych), zespół uczuć, zespół postrzeżeń, zespół kammicznych formacji, zespół świadomości. I jak długo ja, mnisi, nie posiadłem wiedzy o rzeczywistej istocie czterech etapów tych pięciu zespołów chwytania, właśnie tak długo ja, mnisi, w (tym) świecie z bogami, z Marą, z Brahmą, w (tym) pokoleniu z ascetami i braminami, z bogami i ludźmi, 'do doskonałego pełnego przebudzenia jestem w pełni przebudzony' - nie stwierdziłem. Ale ponieważ ja, mnisi, posiadłem wiedzę o rzeczywistej istocie czterech etapów tych pięciu zespołów chwytania, w (tym) świecie z bogami ...etc... z bogami i ludźmi, 'do doskonałego pełnego przebudzenia jestem w pełni przebudzony' - stwierdziłem.

Jakie są zatem cztery etapy? Poznałem formę (widzianą), poznałem początek formy (widzianej), poznałem zniszczenie formy (widzianej), poznałem ścieżkę prowadzącą do zniszczenia formy (widzianej), poznałem uczucie ... postrzeżenie ... kammiczne formacje ... świadomość, poznałem początek świadomości, poznałem zniszczenie świadomości, poznałem ścieżkę prowadzącą do zniszczenia świadomości.

Czym jest zatem, mnisi, forma (widziana)? Cztery są wielkie elementy materii pierwotnej, od czterech wielkich elementów materii pierwotnej pochodzi forma (widziana). O tym mówi się, mnisi, forma (widziana). Z początkiem pożywienia* jest początek formy (widzianej), ze zniszczeniem pożywienia jest zniszczenie formy (widzianej). To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia formy (widzianej), jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne.

Naprawdę mnisi, jacyś asceci albo bramini tak formę (widzianą) poznawszy, tak początek formy (widzianej) poznawszy, tak zniszczenie formy (widzianej) poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia formy (widzianej) poznawszy, weszli na ścieżkę niechęci do formy (widzianej), obojętności, zaprzestania, są tymi, którzy weszli na słuszną ścieżkę. Ci, którzy weszli na słuszną ścieżkę, w tej Dhammie i Dyscyplinie umacniają się.

Naprawdę zatem, mnisi, jacyś asceci albo bramini tak formę (widzianą) poznawszy ...etc... tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia formy (widzianej) poznawszy, przez niechęć do formy (widzianej), obojętność, zaprzestanie, brak chwytania wyzwoleni, są tymi, którzy są dobrze wyzwoleni. Ci, którzy są dobrze wyzwoleni, są w pełni zrealizowani. Ci, którzy są w pełni zrealizowani - nie ma cyklu narodzin dla ich opisania.

Czym jest zatem, mnisi, uczucie? Sześć jest tych, mnisi, rodzajów uczuć - uczucie powstałe z kontaktu wzrokowego, uczucie powstałe z kontaktu słuchowego, uczucie powstałe z kontaktu węchowego, uczucie powstałe z kontaktu smakowego, uczucie powstałe z kontaktu dotykowego, uczucie powstałe z kontaktu umysłowego. O tym mówi się, mnisi, uczucie. Z początkiem kontaktu jest początek uczucia, ze zniszczeniem kontaktu jest zniszczenie uczucia. To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia uczucia, jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne.

Naprawdę mnisi, jacyś asceci albo bramini tak uczucie poznawszy, tak początek uczucia poznawszy, tak zniszczenie uczucia poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia uczucia poznawszy, weszli na ścieżkę niechęci do uczucia, obojętności, zaprzestania, są tymi, którzy weszli na słuszną ścieżkę. Ci, którzy weszli na słuszną ścieżkę, w tej Dhammie i Dyscyplinie umacniają się.

Naprawdę zatem, mnisi, jacyś asceci albo bramini tak uczucie poznawszy ...etc... tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia uczucia poznawszy ...etc... nie ma cyklu narodzin dla ich opisania.

Czym jest zatem, mnisi, postrzeżenie? Sześć jest tych, mnisi, rodzajów postrzeżeń - postrzeżenie form (widzianych), postrzeżenie dźwięków, postrzeżenie zapachów, postrzeżenie smaków, postrzeżenie przedmiotów dotyku, postrzeżenie dhamm. O tym mówi się, mnisi, postrzeżenie. Z początkiem kontaktu jest początek postrzeżenia, ze zniszczeniem kontaktu jest zniszczenie postrzeżenia. To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia postrzeżenia, jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne ...etc... nie ma cyklu narodzin dla ich opisania.

Czym są zatem, mnisi, kammiczne formacje? Sześć jest tych, mnisi, rodzajów intencji - intencja względem form (widzianych), intencja względem dźwięków, intencja względem zapachów, intencja względem smaków, intencja względem przedmiotów dotyku, intencja względem dhamm. O tym mówi się, mnisi, kammiczne formacje. Z początkiem kontaktu jest początek kammicznych formacji, ze zniszczeniem kontaktu jest zniszczenie kammicznych formacji. To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia kammicznych formacji, jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne.

Naprawdę mnisi, jacyś asceci albo bramini tak kammiczne formacje poznawszy, tak początek kammicznych formacji poznawszy, tak zniszczenie kammicznych formacji poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia kammicznych formacji poznawszy, weszli na ścieżkę niechęci do kammicznych formacji, obojętności, zaprzestania, są tymi, którzy weszli na słuszną ścieżkę. Ci, którzy weszli na słuszną ścieżkę, w tej Dhammie i Dyscyplinie umacniają się.

Naprawdę zatem, mnisi, jacyś asceci albo bramini tak kammiczne formacje poznawszy, tak początek kammicznych formacji poznawszy, tak zniszczenie kammicznych formacji poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia kammicznych formacji poznawszy, przez niechęć do kammicznych formacji, obojętność, zaprzestanie, brak chwytania wyzwoleni, są tymi, którzy są dobrze wyzwoleni. Ci, którzy są dobrze wyzwoleni, są w pełni zrealizowani. Ci, którzy są w pełni zrealizowani - nie ma cyklu narodzin dla ich opisania.

Czym jest zatem, mnisi, świadomość? Sześć jest tych, mnisi, rodzajów świadomości - świadomość oka, świadomość ucha, świadomość nosa, świadomość języka, świadomość ciała, świadomość umysłu. O tym mówi się, mnisi, świadomość. Z początkiem nazwy i formy jest początek świadomości, ze zniszczeniem nazwy i formy jest zniszczenie świadomości. To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia świadomości, jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne.

Naprawdę mnisi, jacyś asceci albo bramini tak świadomość poznawszy, tak początek świadomości poznawszy, tak zniszczenie świadomości poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia świadomości poznawszy, weszli na ścieżkę niechęci do świadomości, obojętności, zaprzestania, są tymi, którzy weszli na słuszną ścieżkę. Ci, którzy weszli na słuszną ścieżkę, w tej Dhammie i Dyscyplinie umacniają się.

Naprawdę zatem, mnisi, jacyś asceci albo bramini tak świadomość poznawszy, tak początek świadomości poznawszy, tak zniszczenie świadomości poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia świadomości poznawszy, przez niechęć do świadomości, obojętność, zaprzestanie, brak chwytania wyzwoleni, są tymi, którzy są dobrze wyzwoleni. Ci, którzy są dobrze wyzwoleni, są w pełni zrealizowani. Ci, którzy są w pełni zrealizowani - nie ma cyklu narodzin dla ich opisania."

Czwarta [sutta z rozdziału Upayavaggo].

* Pożywienie, w przenośnym znaczeniu oznacza podstawę lub warunek, tutaj pożywieniem formy są cztery wielkie elementy materii pierwotnej (ziemia, woda, powietrze, ogień).

[梅杰克]