Vibhaṅgasuttaṃ (SN 45.8) - Sutta o analizie

W Savatthi. "O szlachetnej was, mnisi, ośmioczęściowej ścieżce będę nauczał, przeprowadzę analizę. Słuchajcie tego, dobrze przemyślcie, będę mówił." "Tak, Czcigodny!", tamci mnisi Błogosławionemu przytaknęli. Błogosławiony powiedział to:

"Czymże jest, mnisi, szlachetna ośmioczęściowa ścieżka? Jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszna medytacja.

Czymże jest, mnisi, słuszny pogląd? To, co jest, mnisi, wiedzą o cierpieniu, wiedzą o przyczynie cierpienia, wiedzą o zniszczeniu cierpienia, wiedzą o praktyce prowadzącej do zniszczenia cierpienia. O tym mówi się, mnisi, słuszny pogląd.

Czymże jest, mnisi, słuszny zamiar? To, co jest, mnisi, zamiarem wyrzeczenia, zamiarem braku wrogości, zamiarem braku okrucieństwa. O tym mówi się, mnisi, słuszny zamiar.

Czymże jest, mnisi, słuszna mowa? To, co jest, mnisi, unikaniem kłamstw, unikaniem oszczerczej mowy, unikaniem wulgarnej mowy, unikaniem bezużytecznej paplaniny. O tym mówi się, mnisi, słuszna mowa.

Czymże jest, mnisi, słuszne postępowanie? To, co jest, mnisi, unikaniem zabijania istot żywych, unikaniem kradzieży, unikaniem nieszlachetnego życia. O tym mówi się, mnisi, słuszne postępowanie.

Czymże jest, mnisi, słuszne życie? W tym świecie, mnisi, szlachetny uczeń złe życie porzuciwszy dzięki właściwym środkom utrzymania życie prowadzi. O tym mówi się, mnisi, słuszne życie.

Czymże jest, mnisi, słuszne dążenie? W tym świecie, mnisi, mnich dla niepowstania niepowstałego zła i złych skłonności zamiar podejmuje, stara się i wysiłek zaczyna, umysł chwyta i czyni starania, dla porzucenia powstałego zła i złych skłonności zamiar podejmuje ...etc... dla powstania niepowstałego dobra i dobrych skłonności zamiar podejmuje ...etc... dla zachowania, niepomieszania, pomnożenia, pełnego rozwoju, wzrostu i wypełnienia powstałych dobrych skłonności zamiar podejmuje, stara się i wysiłek zaczyna, umysł chwyta i czyni starania. O tym mówi się, mnisi, słuszne dążenie.

Czymże jest, mnisi, słuszna uważność? W tym świecie, mnisi, mnich ciało obserwujący w ciele przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, uczucia obserwujący w uczuciach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, umysł obserwujący w umyśle przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, dhammy obserwujący w dhammach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. O tym mówi się, mnisi, słuszna uważność.

Czymże jest, mnisi, słuszna medytacja? W tym świecie, mnisi, mnich całkiem odcięty od przyjemności zmysłowych, odcięty od złych skłonności, przywiązany do nakierowania umysłu i badania umysłem, w radości i szczęściu narodzonym z odosobnienia, osiągnąwszy pierwsze wchłonięcie medytacyjne, pozostaje. Po zaprzestaniu nakierowania umysłu i badania umysłem, mając na celu wewnętrzną radość i koncentrację, wolny od nakierowania umysłu i badania umysłem, w radości i szczęściu narodzonym z koncentracji, osiągnąwszy drugie wchłonięcie medytacyjne, pozostaje. Dzięki radości i nieobecności pragnień obojętny zatem pozostaje, świadomy i uważny, szczęścia zatem ciałem doświadcza, jest tym, o którym szlachetni mówią - 'obojętny, uważny, szczęśliwie żyjący', osiągnąwszy trzecie wchłonięcie medytacyjne, pozostaje. Dzięki porzuceniu szczęścia i porzuceniu cierpienia, tak jak radość i smutek wcześniej zniknęły - ani cierpienie, ani szczęście, obojętność, uważność, czystość - osiągnąwszy czwarte wchłonięcie medytacyjne, pozostaje. O tym mówi się, mnisi, słuszna medytacja."

Ósma [sutta z rozdziału Avijjāvaggo].


[梅杰克]