學而時習之不亦悅乎? 有朋自遠方來不亦樂乎? 人不知而不慍不亦君子乎?

Czy nie daje to radości, gdy człowiek uczy się i czas swój ćwiczeniem w nauce wypełnia? Czy nie sprawia to również radości, gdy wiedzę czerpać przybywają do niego przyjaciele z krain najdalszych? Czy nie jest jednak prawdziwie szlachetnym ten, kto się nie smuci, choć się na nim ludzie nie poznali?

子在川上曰: 逝者如斯夫, 不舍晝夜

Nad rzeką Mistrz powiedział: Przemijanie jest jak ta rzeka, ani dniem nie ustaje, ani nocą.

[Kong Zi]

知人者智,自知者明勝人者有力,自勝者強知足者富,強行者有志其所者久,死而不亡者壽

Ten, kto zna ludzi, jest mądry. Ten kto zna siebie, jest oświecony. Ten, kto zwycięża ludzi, ma siłę. Ten, kto zwycięża siebie, jest potężny. Ten, kto zna umiar, jest bogaty. Ten, kto działa zdecydowanie, ma wolę. Ten, kto nie porzuca swojego miejsca, jest długowieczny. Ten, kto umarł lecz nie został zapomniany, jest nieśmiertelny.

[Lao Zi]

सब्बपापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा

सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥

Nieczynienie żadnego zła, zdobywanie zasług,
Oczyszczanie własnego umysłu, to jest nauka Buddów.

[Dhammapada]

不立文字,教外別傅,直指人心,見性成佛。

Nie opierając się na znakach pisma, poza naukami, bez tradycji, wskazując prosto na ludzki umysł, widząc własną naturę stajesz się Buddą.

[Bodhidharma]Shangri-La (香格里拉 Xianggeli-La) jest nazwą fantastycznej krainy, leżącej gdzieś w Tybecie, opisanej w 1933 roku przez Jamesa Hiltona w książce "Zaginiony horyzont".

 
Mieczysław Gabryszewski
梅傑克的個人主頁
200927