marcadors socials

Concepte

Els marcadors socials (social bookmarking) són aplicacions web que ens permeten principalment organitzar les nostres adreces web preferides (llocs webs, blogs, wikis, vídeos, podcasts, etc) en línia, i així poder accedir-hi i compartir-les des de qualsevol ordinador.
Abans de l’aparició d’aquest tipus d’aplicació, els enllaços preferits s’emmagatzemaven i classificaven com una llista dins carpetes en els “favorits” del nostre navegador, però així només estaven accessibles des del nostre ordinador i emprant el mateix navegador. Amb els marcadors socials es crea una nova manera de classificació: amb etiquetes (tags)

Ús dels marcadors socials en l'àmbit docent

  • Els marcadors socials són una interessant font de recursos educatius per a la docència i també per descobrir altra gent amb interessos similars. Grups de docents de les mateixes matèries poden confeccionar llistes compartides.
  • Els professors poden elaborar una llista de recursos d’interès per al seu grup de classe. També la poden incloure al seu bloc o al seu wiki. I a més fer que els alumnes es sindiquen a certes etiquetes del seus marcadors de manera que quan el professor hi afegeixi noves adreces els alumnes en tenguin notícia immediata.
  • Els alumnes també poden compartir enllaços per exemple per preparar un treball en grup (amb Mister Wong es poden crear grups privats), amb l’avantatge de que estaran disponibles independentment de l’ordinador emprat per crear-los.

Eines i recursos

Delicious - http://delicious.com/

   Delicious
És el més conegut i utilitzat.

Mister Wong - http://www.mister-wong.es/

   Mister Wong
El seu ús s’ha extès molt a Espanya per estar en castellà.

Exemples

Manuals


Comments