mapes conceptuals-mentals

Concepte

Un mapa conceptual o un mapa mental mental és un model de representació gràfica del coneixement. La seva construcció suposa una activitat intel•lectual i permet a l'estudiant visualitzar la informació que ja ha adquirit i el que és nou que incorpora.
Els mapes permeten organitzar els pensaments per aconseguir una millor comprensió.

Ús dels mapes conceptuals en l'àmbit docent

 • Afavoreix el treball amb suports multimèdia
 • Ofereix una manera per a l'exteriorització del pensament i del coneixement construït
 • Millora les habilitats de comprensió de textos, d'organització (classificació, categorització i relació) de la informació i de representació del coneixement en forma hipertextual i multimedial
 • Facilita la comunicació, l'intercanvi d'informació i la negociació de significats a partir de la construcció de models gràfics de representació i, d'aquesta manera, el desenvolupament de la comprensió compartida
 • Possibilita el treball col·laboratiu i la construcció col·lectiva de coneixement
 • Afavoreix processos de reflexió sobre els propis processos d'aprenentatge

Eines i recursos

Bubbl.us - http://bubbl.us/

 • Bubbl.us és una aplicació web senzilla i gratuïta que et permet una pluja d'idees en línia.
 • Permet
  • Compartir amb els amics i el treball
  • Insereix el mapa mental al bloc o pàgina web
  • Enviar per correu electrònic i imprimir el mapa mental
  • Salvar mapa mental com una imatge

Exemples

Manuals

Comments