SummerTAC - MicroTallers d'estiu

Estiu 2012
4 i 5  de juliol
Servei Educatiu del Tarragonès


L'ús raonat, responsable, creatiu i transparent de les tecnologies en el procès d'ensenyament/aprenentatge porta associada una actualització, àgil i flexible, en competència tecnològica del professorat.
 
A partir de les sessions celebrades aquest curs, proposem posar en pràctica, en petits grups, algunes de les eines i serveis exposats per tal de compartir experiències enriquidores en l'ús de les tecnologies a l'aula.

 

Aquests tallers es realitzaràn els dies 4 i 5 de juliol de 2012, en sessions de 4h als matins, de 10 a 14h

Nombre de places: 40  (dos grups de 20)Cada participant realitzarà 2 tallers cada matí.
Seran 8h de formació presencial i 2 de treball personal.
 
FORMULARI de demanda d'inscripció


Les places es limiten a 40 docents (internivells) i seran admesos per ordre d'inscripció a raó d'un/a docent per centre, prioritzant el professorat del Tarragonès.
Després d'aquest filtratge inicial, es farà la inscripció formal dins el Pla de Formació de Zona i es comunicarà el resultat definitiu d'admisions el dia 3 de juliol.

Lloc: Sales del CRP del Tarragonès - Edifici Llull - Complex Educatiu de Tarragona


Programa

 
4 de juliol de 10 a 14h - Tallers de 2 h. El formador/a es canvia d'aula

  • Realitat Augmentada a l'educació.
   Propostes amb marcadors i georeferenciació - Formadors: Magda Murillo i Xavier Suñé

  • Google Apps de centre com a sistema de creació i gestió
   Formadors: Carlos Páez i Carles Simarro

5 de juliol de 10 a 14h - Tallers de 2h. El formador/a es canvia d'aula


  • Descobrir, classificar i compartir amb Scoop.it i Twitter
   Formador: Xavier Suñé

  • "La meva XTEC": serveis per a l'educació i el treball col·laboratiu
   Formador: Xavier Granell

Notes


Aquestes eines i serveis poden definir-se a les programacions didàctiques i integrar-se dins la plataforma d'ensenyament/aprenentatge escollida (p.e. Moodle).  Tanmateix, són instruments que fan crèixer la competència digital del professorat i repercuteixen en el seu desenvolupament professional.
 
Quant a la integració en les programacions didàctiques, aquestes hauran de determinar:
 • Quins recursos d'ensenyament-aprenentatge s'utilitzaran (de creació pròpia, d'editorials o compartit a la xarxa per altres autors) i en general seleccionar quins continguts digitals s'empraran.
 • Quina és la metodologia escollida per a cada situació didàctica particular (classe magistral, treball per projectes, aprenentatge cooperatiu, recerca individual, exercitació sistemàtica, resolució de problemes…)
 • A través de quina via s'accedirà als materials (intranet, plataformes EVEA de centre o externes, wikis, webs obertes, xarxes socials…).
 • Amb quin programari educatiu general o específic (ja sigui instal.lat localment o tipus eines web 2.0) vol fer treballar l'alumnat (aplicatius ofimàtics, d'edició, disseny i tractament d'imatges, audiovisual, de simulació, de programació,…).
 • La temporització i la dinàmica d'aula pel que fa a combinar l'us de l'ordinador i els continguts digitals amb altres recursos didàctics analògics (jocs, llibres, quaderns, materials de dibuix i pintura, instruments musicals, materials manipulatius, instruments i estris de laboratori, eines i màquines de taller,…). No s'ha de perdre de vista que l'objectiu principal de la tasca docent és aconseguir l'aprenentatge de l'alumnat. I per a això no es pot tenir una visió restringida al camp digital i s'ha d'estimular totes les capacitats cognitives potencials (veure intel.ligències múltiples de Gardner).
 • La modalitat d'ús i interacció amb diferents perifèrics a nivell d'aula com ara pissarres digitals, racons d'impressió, càmeres digitals, reproductors multimèdia o telèfons mòbils, per citar-ne alguns.
 • Les activitats, els instruments i els procediments d'avaluació amb els quals s'haurà de fer seguiment de la tasca de l'alumnat. Cal pensar en evolucionar cap a un quadern de notes digital del professorat que faciliti el registre d'anotacions dels diferents ítems avaluables i el dossier personal d'aprenentatge de l'alumne (veure Llei d'Educació de Catalunya -art. 89-). Ensenyar i aprendre digitalment per acabar fent avaluacions finalistes en format de prova escrita individual sobre paper no té massa sentit, s'ha de ser coherent amb l'entorn 1×1.
Font: Materials de la Jornada Tècnica "Entorns 1x1: Projecte EduCAT".
 
L'esquema següent orienta sobre com dur a terme la concreció i el desenvolupament curricular en le marc del Projecte Educatiu de Centre (Llei d'Eduació de Catalunya -art. 91-):

Observacions

 • Cal portar ordinador portàtil.