การบรรยายพิเเศษ ครั้งที่ 14

หัวข้อที่ 1 (เสาร์ 20 มิถุนายน 2557)
โปรแกรม Microfeap และแรงแผ่นดินไหว

หัวข้อที่ 2 (อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2557)
โปรแกรม Footing และ Soil Spring

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าฟังหัวข้อที่ 1 จำนวน 243 ท่าน / หัวข้อที่ 2 จำนวน 130 ท่าน


ภาพของบรรยากาศลงทะเบียนช่วงเช้า
ภาพบรรยายกาศการเรียนภายในห้องโถงใหญ่ ชมรมฯ จัดที่นั่งให้แบบสบายๆ ไม่เบียด ห้องรองรับได้เยอะมาก 300 ที่นั่งยังไหวเนื้อหาการเรียน การสอนแน่น อาหารก็ยังเพียบเหมือนเดิมค่ะ


 


แล้วพบกันใหม่ ขอให้เดินทางกลับกันโดยสวัสดิภาพนะคะ ... ขอบคุณค่ะ

 
Comments