คลิปวีดีโอ บรรยากาศภายในงาน

วิดีโอ YouTube


บรรยายครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 262 คน ค่ะ
Microfeap บรรยายพิเศษครั้งที่ 12
Microfeap บรรยายพิเศษครั้งที่ 12
Microfeap บรรยายพิเศษครั้งที่ 12Comments