แก้ไข Run-Time Error 713

วิดีโอ YouTube


ปัญหา Run-time error '713' จะเกิดกับระบบ Windows ที่ลงไม่สมบูรณ์เฉพาะคอมพิวเตอร์เป็นบางเครื่องเท่านั้น สามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งอาจจะลองโดย
วิธีที่ 1
คือ ลงทะเบียนไฟล์ MSSTDFMT.DLL  ให้กับระบบ Windows ซะ ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างของ Window 7 (32 Bit) ดังนี้ เริ่มแรกต้องค้นหาก่อนว่าไฟล์ MSSTDFMT.DLL  อยู่ที่ไหนในเครื่อง จากนั้น copy ไปแปะไว้ที่ ไดรฟ์ C:\ --> Windows --> System32 (ถ้าในเครื่องไม่มีก็ Copy ไฟล์ msstdfmt.dll จาก Flash drive ของโปรแกรมไมโครฟีบได้เลย )
จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กดปุ่ม Start
2. ที่ช่อง Search programs and files พิมพ์ cmd.exe
3. คลิกเม้าส์ข้างขวา กด Run as administrator
4. พิมพ์ 
   4.1 regsvr32 c:\windows\system32\msstdfmt.dll  กด Enter จะเป็นการลงทะเบียน  .dll เข้า system
   4.2 หรือพิมพ์แค่ regsvr32 msstdfmt.dll  กด Enter (สำหรับ Windows 8 -> ขึ้นไป)

เมื่อ msstdfmt.dll ถูกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎตามภาพล่างค่ะ จากนั้ลองกลับไปเปิดโปรแกรม Microfeap ดูเพื่อใช้งานตามปกติ
 
ถ้าทำแล้วยังไม่ได้ แสดงว่าตำแหน่งของไฟล์ msstdfmt.dll ไม่ถูกต้อง สาเหตุอาจเกิดจากบางเครื่องติดตั้ง windows ที่ไดร์  D: หรือบางเครื่องติดตั้งโฟลเดอร์ windows เป็นชื่ออื่น เช่น  windows_xxx เป็นต้น การแก้ไข คือ พิมพ์ข้อความให้ตรงกับตำแหน่งไดร์หรือไฟล์นั้น 
ส่วน Windows 7 ที่เป็น 64 bit ต้อง Copy ไฟล์ msstdfmt.dll ไปวางไว้ที่ 2 โฟเดอร์คือ
-  C:\Windows\system32 
- และ C:\Windows\ SysWOW64  ก่อนแล้วค่อย run cmd.exe
 

วิดีโอ YouTubeส่วน Windows XP ก็เช่นกัน
1. ให้ไปที่ Start --> Run แล้วพิมพ์ข้อความ
กด OK เพื่อลงทะเบียนไฟล์
 
เรียบร้อยแล้วจึงลองเปิดโปรแกรม MicroFEAP เลือกที่เมนู Results --> Stresses เพื่อตรวจสอบ
 
วิธีที่ 2
คือ ลงโปรแกรม Visual Basic 6 (VB6) ที่เครื่องซึ่งไม่จำเป็นต้องลง Full เวอร์ชั่นก็ได้ จากนั้นลองเปิดโปรแกรม MicroFEAP ที่เมนู Results --> Stresses ถ้าไม่ปรากฎ Run-time error '713' แล้วจะถอนติดตั้ง (Uninstall) VB6 ก็ได้
Comments