ปรับแก้ฟอนต์ภาษาไทย

จากปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาแปลกๆ ในโปรแกรม Microfeap - Footing ตัวอย่างเช่นในภาพ

BEFORE

ตัวอย่าง Before 1

 
 ตัวอย่าง Before 2
 
 ตัวอย่าง Before 3
 
ลองมาปรับแก้กันโดยในตัวอย่างนี้จะยกเอาระบบ Windows 7 มาสาธิตเป็นแนวทางให้นะครับ
 
How to adjust Thai Menu on MFW-Footing (Before not show some Thaiword)
1 Click Control Panel
 
2 Choose Region and Language 
 
3 Administative --> Change system locale .. 
 
4 Current system locale "English (United States)" --> "Thai (Thailand)"
 
5  Click OK  --> Restart
 
 

Presentation by ... Sutin ...
 
Comments