מיכל  בלייר (לבר) - תמונות צמר
בפייסבוק 
http://www.facebook.com/pages/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A8/188742871212604


 למעוניינים- אתר האמנות שלי-  https://sites.google.com/site/michalblayer/home