ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการ สพป.มส2

ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 เลขทะเบียน

 รายการไปราชการ

 วันที่ไปราชการ

 ผู้ขอใช้

 พนักงานขับรถ


กข-787

กข-912ประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน17 ม.ค. 62
ศันสนีย์
พนักงานขับรถ ณรงค์
 นข-644
       

 
นข-646
      

 

กข 2601
ร่วมงานวันครู ประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 16 ม.ค. 62
ษณีย์ภรณ์  
พนักงานขับรถ  วิเชฐ

 17 - 19 ม.ค. 62
ษณีย์ภรณ์
พนักงานขับรถ  วิเชฐ


 นข 382
ตู้ นิสสัน
       


 นข-834

  


   นข-106480-1348 

 


 ตารางเวรพนักงานขับรถส่วนกลาง   รับผิดชอบส่วนท่านรองจรูญ แสนวิจิตร


ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง

ว.ด.ป

พนักงานขับรถส่วนกลาง


    
    1.การไปราชการทุกครั้งวันเดินทางตรงกับเวรพนักงานขับรถคนใด ให้พนักงานขับรถคนนั้นรับผิดชอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นการไปราชการ  หากพนักงานคนใดติดภารกิจส่วนตัว ให้พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบเวรนั้น หาขับรถคนอื่นมาแทนโดยการพูดคุยตกลงกันเองระหว่างพนักงานขับรถให้เรียบร้อยและแจ้งเจ้าหน้าที