ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการ สพป.มส2

ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 

 เลขทะเบียน

 รายการไปราชการ

 วันที่ไปราชการ

 ผู้ขอใช้

 พนักงานขับรถ

 กข-787
ตรวจ รร ห้วยกองมูล/ห้วยม่วง
28 เม.ย 60

ธนัทประเสริฐ
 กข-912
ติดตามงานคุณซูซานเรส 29 เม.ย-1 พ.ค.60
จินดา

อาคม
  นข-644
       

ติดตามงานคุณซูซานเรส 

29 เม.ย-1 พ.ค.60


จินดา

วิเชฐ นข-646
     

ประเมินวิทยฐานะ รร.ผาแดงหลวง


28 เม.ย 60

จันทร์

อาคม
 บค - 948
 

 กข-2601
ตั้งศูนย์รถ/รับรองสมภูมิ เชียงใหม่29 - 1พ.ค.60บุญ
บุญ 
นข 382
ตู้ นิสสัน
       


รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา จ.นครปฐม


26-28 เม.ย 60


หทัยกาญจน์


วิเชฐ
 
 นข-834

ประชุม PLC นครนายก

27-30 เม.ย 60

อานงค์


ณรงค์
 
บค-80138
รถหกล้อ

 
   
 
 ตารางเวร พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 ประจำเดือน เมษายน 2560   ตามคำสั่งที่
นายบุญ  กุญนา         8,15,23     
นายอาคม หล้าคำ   2,13,17,30     
นายณรงค์ คำใส       1,9,16,29       
นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ  6,14,22
วันลา