ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการ สพป.มส2

ตารางการใช้รถยนต์ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 

 เลขทะเบียน

 รายการไปราชการ

 วันที่ไปราชการ

 ผู้ขอใช้

 พนักงานขับรถ

 กข-787
รองสมภูมิร่วมพิธีเปิดแข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิค จ.ลำปาง
23-24 มี.ค.60วิทยาวิทยา
 กข-912


ประชุม รร. การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส
ประชุมความประพฤตินักเรียน สพป.มส.1
ประชุมยาเสพติด จ.แม่ฮ่องสอน
สอบสวนวินัยร้ายแรงศาลากลางเชียงใหม่

 

23-24 มี.ค 60
27 มี.ค.60
30 มี.ค.60
10-12 เม.ย 60
ดวงสมร
สิริกร
หทัยกาญจน์
มาคุ้น
ณรงค์
ณรงค์
ณรงค์
มาคุ้น
  นข-644
       

ติดตามโซล่าเซลล์
เปิดอาคาร รร.นาดอย
ติดตามโซล่าเซลล์

20-24 มี.ค.60
25 มี.ค.60
1-8 เม.ย.60

ไพศาล
ไพศาล
ไพศาล

ไพศาล/สุรพล
ไพศาล
ณรงค์


 นข-646
     

ประเมินวิทยฐานะห้วยกองเป๊าะ
ติดตามโซล่าเซล์


23 มี.ค.60
27-31 มี.ค.60

นพเก้า
ไพศาล

อาคม
อาคม
 บค - 948
  กข-2601
สี่ประตูสีดำ
ประชุมอุปสมบท จ.แม่ฮ่องสอน
ประชุมกศจ จ.แม่ฮ่องสอน
23 มี.ค.60
24 มี.ค.60
ชมกฎ
สิรินาถ
บุญ
บุญ


 
นข 382
ตู้ นิสสัน
       

 
 นข-834 
บค-80138
รถหกล้อ

 
   
 
 ตารางเวร พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 ประจำเดือน มีนาคม  2560   ตามคำสั่งที่
นายบุญ  กุญนา              
นายอาคม หล้าคำ          
นายณรงค์ คำใส            
นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ  
วันลา