Naše služby‎ > ‎

Rodinná terapie

Rodinná terapie je metoda léčby duševních poruch a interpersonálních problémů, která více než s jednotlivcem pracuje s celým rodinným systémem. Obzvláště vhodná je její indikace tam, kde jsou duševní problémy udržovány v rámci fungování rodinného systému jako celku. Indikovaná je i v případech příliš konfliktních soužití, charakteru soužití, který ohrožuje duševní zdraví některých členů rodiny. Velmi vhodné bývá její využití u dětí s poruchami chování, emocí, poruchami vývoje, poruch příjmu potravy. Uplatnění taktéž najde při hledání vhodného výchovného působení rodičů na děti, rodičovských sporů, domácího násilí, duševní nemoci některého člena rodiny.

Na našem pracovišti poskytujeme všechny moderní přístupy v rodinné terapii, tj přístupy:
 • Systémové
 • Systemické
 • Narativní
 • Humanistické
 • Behaviorální
Mezi naše časté zakázky pro rodinnou terapii patří spolupráce v řešení:
 • Poruch příjmu potravy
 • Agresivita u dětí, poruchy chování u dětí
 • Žárlivost mezi partnery
 • Disharmonický vývoj dětské osobnosti
 • Vývojové problémy
 • Manželský nesoulad
 • Psychosomatické poruchy
 • Závažná duševní porucha některého člena rodiny
 • Dopad rozvodu na jednotlivé členy rodiny
 • Porozvodové péče o děti