Aplicació de les TIC al tercer nivell d'Etapa Instrumental 


 

  Activitats, metodologia i recursos


 ACTIVITATS

 

  Presentació components informàtics
Ús del Teclat

 

 

 

  Maneig del Ratolí

  Modificació d'un document escrit

  

Desar el document escrit 

 

 

 

Imprimir un document 

 

 

 Consulta d'informació a Internet 

 Pràctica d'ortografia on line

Elaboració  taula

 

  

Aplicació corrector ortogràfic a dictat i taula

  

 

 Elaboració tapa informàtica i afegir-hi una imatge

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilitzar recursos a la xarxa per a treballar les diferents àrees del currículum METODOLOGIA

     La presentació dels diferents components informàtics serà molt breu i concreta, tenint en compte que la gran majoria d'alumnat no disposa d'ordinador a casa i inclús alguns d'ells/es mai abans s'havien posat davant d'un ordinador.
components

        El bon ús del teclat és bàsic per agilitzar les tasques, per tant no només en aquesta activitat, sinó al llarg del curs es poden posar en pràctica els recursos suggerits.
optimitzarescriptura

      El ratolí també és molt important, però al llarg del curs amb totes les activitats que realitzen, acaben essent uns/es especialist@s.

 Ratolí

        

    La pràctica que més els agrada... Escriure  un text i modificar-lo... Passaran a l'ordinador diferents  tipus d'escrits treballats a classe

Canvidoc

        Ha arribat l'hora de guardar el document...  

    Es corregeix i en cas d'errors es subratlla el que és incorrecte, per tal que a la propera sessió l'alumn@ el revisi. Si tot està bé es posa un "emoticón", per exemple:  

    Un cop corregit s'imprimeix amb les següents instruccions: Impressió

 

    Per accedir a Internet seguiran les instruccions mirant al canó i també tindran l'ajut del full word amb les explicacions. L'objectiu de la tasca serà completar informació en un full fotocopiat amb preguntes relatives a un tema determinat, o bé accedir a pàgines d'ortografia o d'altres.

      

   

 

    Per a la confecció d'una taula seguiran les instruccions del full word, a la vegada que  també hi veuran al canó el procés a seguir.


     Un dictat fet a classe es passa a l'ordinador aplicant el corrector ortogràfic (full word), a continuació taula per treballar els verbs que apareixen al dictat. El document resultant: verbos

 

     

    Una altra de les activitats predilectes. Segueixen el full de word i les indicacions del canó.

 

 

    Treballar l'ortografia per exemple de la B-V a través d'exercicis on line i dictat a classe que després passen a l'ordinador tenint present tot l'après, subratllant o colorejant les paraules que continguin les grafies en estudi i també fer servir el corrector ortogràfic.  

 

    Treballar el càlcul mental 

 

 

 

    Practicar geografia de manera entretinguda

 

 

 

    Millorar l'us de la llengua

 

   

    Aprendre anglès on line

 

 

    Dossier amb explicacions i dossier amb activitats molt adequat al nivell 

 

 

RECURSOS

 

components


escriure a  l'ordinador   tecladit


introducció

ratolí

 

canviformat

 

    desar


internet

ortografia
InstruccionsCorrector   portada

  


practica

càlcul

mapes

vincles

beginners

 cos humà