หน้าแรก

2nd MFU Walk and Run
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 
ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประเภทการแข่งขัน
Fun run 5.1 km.(ปิดรับสมัครแล้ว)
Mini marathon 12.3 km.(ปิดรับสมัครแล้ว)
Half marathon 21 km.(ปิดรับสมัครแล้ว)


Comments