Militär Fordons Historiska Föreningen

MFHF

Militär Fordons Historiska Föreningen är en ideell och opolitisk förening för personer som äger eller är intresserade av den tekniska och historiska utvecklingen hos militärfordon, svenska eller utländska. Föreningen startades 1981.

MFHF är en veteranbilsförening och är anslutet till Motorhistoriska Riksförbundet, se mhrf.se.


Verksamhet

Genomförd verksamhet 2022

19 mars Årsmöte hos Björn W med besök hos Kenneth i Tärnsjö och korvgrillning. Mycket uppskattat!

4-5-6 juni träff på Marma skjutfält utanför Gävle.

9 juli, lördag World War II temadag (fd Camp Kastellet). MFHF deltog med utställda WW2 fordon. .Arrangerades av Vaxholms Fästning och MFHF

5-7 augusti MFHF sommarträff i Strängnäs., se video under bilder!

Lördag 1 oktober MFHF Marknad i Strängnäs

Planerad verksamhet 2023

Årsmöte

6 juni-träff

Kalla kriget temadag på Vaxholms fästning

Sommarträff

Marknad


Som medlem i MFHF får du:

• Medlemstidningen TRACKS som utkommer med 4 nummer per år.

• Möjlighet att försäkra ditt fordon till ett förmånligt pris

• Delta på rally samt andra utflykter, uppvisningar och lokala träffar.

• Kontakt med andra ägare av militärfordon

Info om medlemsskap klicka här.