Medlemsavgiften
är för närvarande 300 kronor. 
150 kr för nya medlemmar om betalning sker 1 juli-31 december. 
Du kan betala in direkt på plusgiro
67 62 94-2. 
Glöm inte att ange ditt namn, postadress, telefonnummer och e-mail adress. (Eller skicka oss ett mejl).

Har du något/några fordon så skicka oss gärna ett e-mail med uppgifter om dina fordon; tillverkare, typ och årsmodell. 

För att skicka mejl klicka på denna länk
För extra familjemedlemmar är medlemsavgiften 50 kronor.

Som medlem i MFHF får du:
• Medlemstidningen TRACKS som utkommer med 4 nummer per år. 
• Möjlighet att försäkra ditt fordon till ett mycket  förmånligt pris - se fliken  Försäkring
• Delta på rally samt andra utflykter, uppvisningar och lokala träffar.
• Kontakt med andra ägare av militäfordon
• Möjlighet att delta på föreningens årsmöte där föreningens styrelse väljs.

Det är naturligtvis inget krav att äga en bil för att få vara medlem. Ett intresse för militärfordon räcker fint. Vi har heller inga ålderskrav, vare sig för fordonen (utom för försäkringen) eller medlemmarna!

Har du några frågor om medlemskap eller föreningen i allmänhet, så kontakta oss antingen brevledes, på telefon eller via e-mail. Se fliken Kontakt.

Medlemsregister
Som medlem accepterar du att dina personuppgifter sparas i ett dataregister som hanteras av MFHF. MFHF skickar också periodvis ut ett tryckt medlemsregister till medlemmarna. För mer information om hur MFHF hanterar personuppgifter se denna länk.