MFHF

Militär Fordons Historiska Föreningen  är en ideell och opolitisk förening 
för personer som äger eller är intresserade av den tekniska och historiska utvecklingen hos 
militärfordon, svenska eller utländska. Föreningen startades 1981. 
MFHF är en veteranbilsförening och är anslutet till Motorhistoriska Riksförbundet.


Verksamhet

Årsmöte

Söndagen den 17 februari, 2019 kl 11.00 på Arsenalen, Näsbyholm utanför Strängnäs. Kallelse är utskickad till samtliga medlemmar.

Vårens, sommarens och höstens verksamhet

1 juni    Ångans dag i Mariefred (externt)
6 juni    MFHF Vädersjöträffen 
12 juli    Tändkuleafton, Gålö (externt)
13 juli    "Camp Kastellet", Vaxholms fästning
9-11 augusti    MFHF sommarträff
(5)-6-7-(8) september Bengtsfors Military Meeet, 10 år!
Som medlem i MFHF får du:

• Medlemstidningen TRACKS som utkommer med 4 nummer per år. 
• Möjlighet att försäkra ditt fordon till ett förmånligt pris 
• Delta på rally samt andra utflykter, uppvisningar och lokala träffar.
• Kontakt med andra ägare av militärfordon

Nya regler kring kontroll av fordon
Från och med den 20 maj 2018 gäller nya regler för kontroll av fordon. Det innebär bland annat att fler historiska fordon befrias från periodisk kontrollbesiktning. Se mer info på MHRF:s hemsida - klicka på denna länk.