MFHF

Militär Fordons Historiska Föreningen  är en ideell och opolitisk förening 
för personer som äger eller är intresserade av den tekniska och historiska utvecklingen hos 
militärfordon, svenska eller utländska. Föreningen startades 1981. 
MFHF är en veteranbilsförening och är anslutet till Motorhistoriska Riksförbundet.


Verksamhet 
2021
 
Styrelsen arbetar vidare med programmet för 2021. MFHF fyller 40 år! 

6 juni Årsmöte och MFHF utflykt i region Svealand - kallelse är utskickad med Tracks nr 2.

5-8 augusti MFHF 40 år jubileumsträff
- information är utskickad med Tracks nr 2.

21 augusti (19-22augusti) Västerviksträffen

september Bengtsfors Military Meet 

9 oktober MFHF Marknad i Strängnäs. 

Som medlem i MFHF får du:

• Medlemstidningen TRACKS som utkommer med 4 nummer per år. 
• Möjlighet att försäkra ditt fordon till ett förmånligt pris 
• Delta på rally samt andra utflykter, uppvisningar och lokala träffar.
• Kontakt med andra ägare av militärfordon