Milyen indíttatásból született ez a honlap?

    Abban a szerencsésnek mondható helyzetben leledzem, hogy az elmúlt két és fél évtized spirituális vándorlása során több nagy szellemi hagyományba is betekintést nyerhettem, továbbá, hogy a sorsformáló erők minden egyes mély felismerésnek megkérték az árát. Ezen alkímiai művelet” esszenciáját kínálom nagyfokú tisztelettel ezeken az oldalakon. Vagyis mindazokat a tapasztalatokat, amelyekkel a keresés és gyakorlás során gazdagodtam, igyekszem most megosztani.

    Bízom benne, hogy szavaim éppúgy útjelzőkké válhatnak mások számára, ahogy jómagam is találtam kapaszkodókat annak idején a keresésem során. Amennyiben valaki tényleg iránymutatásra lel a következő oldalakon, az teljesen helyénvaló, mindazonáltal nem tekintem kizárólagosan a személyes érdememnek. Egyébként is, ebben a műfajban egy írás gyakorlati értékét az mutatja, hogy milyen mértékben tudja az Olvasót közelebb vinni az ösvény műveléséhez. Képes e bárkit is a gyakorlásra sarkallni? Mert ebben rejlik a lényeg. Fontos ugyanis, hogy a kíváncsiságon és az információéhségen, vagy a tudományos igényességen túl, rendelkezzünk a megismerés mélyebb szintjeire irányuló erős elkötelezettséggel. Kissé patetikusan nevezhetném ezt a végső szintézis iránti áhítozásnak. 

    A cím megválasztása némiképp magyarázatra szorul. Mármint hogy metafizika, és összefüggések. Utóbbiról csak az Egyetlen Valóság különféle vetületeinek tekintetében beszélhetünk. Magyarán szólva Metafizika, Őshagyomány, Örök Filozófia (Philosophia Perennis) egyes számban használatos fogalmak. Azon viszont sokáig töprengtem, hogy a metafizika kifejezést milyen magyar szóval lehetne szebben, jobban visszaadni, de egyelőre nem találtam alkalmasabbat. Ezzel nagyjából így állnak a szellemi hagyomány képviselői is. A görög kifejezés eredeti jelentésében: a természetieken túliak, illetve a létesülteken túliak. Számomra Hamvas Béla meghatározása élőbb, kevésbé száraz. Ő úgy mondja, hogy a „meta ta phüszika” természetfölötti érzékenység, amely összefügg az ÉBERSÉG-gel. Valójában a spirituális munka során ezt az érzékenységet, ezt a hangoltságot igyekszünk visszanyerni, amely képessé teszi az embert arra, hogy az anyagi természeten túl fekvő világokban tájékozódjék. Ez bizony elég magas mérce, főképp a „népszerű ezotéria” könnyed kijelentéseivel szemben, amelyeket nem neveznék ugyan helytelennek, inkább csak hiányosnak, vagy a végső választ nélkülözőnek. A szellemi őshagyomány úgy tartja, hogy a spirituális praxis a látszatvilágból a Valóságba, az Igazság Birodalmába vezető jármű. Más szavakkal a tudatosságunk iskolázásának és felemelésének, a személyiség meghaladásának, végső soron a felébredés előkészítésének eszköze. 

    Amint az a fentebb leírtakból is kiviláglik, az elméleti oldal viszonylag egyszerű. A gyakorlat már jóval összetettebb. Bízom benne, hogy ez a weboldal időről időre tükrözni fogja majd, hogy jómagam hol tartok ebben a nemes műveletben.


Magamról