ברכת המזון

 
 
 
 
 

מהי ברכת המזון?

ברכת המזון היא ברכה אחרונה שנצטווינו עליה מן התורה בפסוק: "ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלוקיך" (דברים ח', י'). כל האוכל כזית לחם מתחייב לברך ברכת המזון. ברכת המזון מורכבת מארבע ברכות עיקריות:

1. ברכת הזן- הודאה לקב"ה על המזון.

2. ברכת הארץ- הודאה לקב"ה על הארץ ועל נתינת התורה והמצוות.

3. ברכת בונה ירושלים- תפילה על בניין ירושלים, ביהמ"ק ומלכות דוד.

4. ברכת הטוב והמטיב- הודאה לקב"ה על הטובה שעשה עם הרוגי בית"ר.

 

קיצור הלכות ברכת המזון:

להלכות ברכת המזון מאתר ילקוט יוסף - לחץ כאן


מחפשים טליתות תשמישי קדושה ויודאיקה? הכנסו לאתר טליתי