สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญฺญํ  ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์>>>>>>ผู้บริหาร<<<<


ายสมเกียรติ พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกลง


นางเสาวภา  ประทุมวี
ข้าราชการครู

http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
http://202.143.146.69/rayong/login.php
http://www.moeradiothai.net/
http://www.1579.moe.go.th/
http://202.29.172.133/DMIS/