Средни месечни и годишни валежи и температури в Шумен по периоди

 Период ІІІ ІІІ ІV VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 
1931-1970(Т)
1931-1985(В)
             
 Температура -1.11.0
4.4
10.7
15.6
19.4
22.0
21.6
17.4
12.0
6.8
1.8
11.0 
  Валежи 3938
36
53
65 78 57 45 32 44 53 57 597 
 1951-2008 г.             
 Температура0.1
1.5
5.0
10.7
15.7
19.5
21.7
21.4
16.9
11.6
6.4
2.0
11.0
  Валежи37
37
40
52
65
73
54
45
46
41
52
47
590
 1961-1990 г.             
 Температура -0.51.2 5.1 10.8 15.7 19.3 21.3 20.7 17.1 11.5 6.6 2.1 10.9 
  Валежи 3640 40 51 69 76 50 43 36 36 49 47 570
 1979-2008 г.             
 Температура0.3 1.4 5.4 10.7 15.8 19.9 21.9 21.6 17.0 11.5 5.9 1.9 11.1 
  Валежи 4034
42 49 58 64 57 45 55 40 53 43 579 
 1950-1959 г.             
 Температура -0.61.0 3.9 10.3 15.3 19.2 22.0 22.0 17.6 11.2 5.6 2.6 10.9 
  Валежи40 40 36 57 79 67 42 34 26 54 56 55 580 
 1960-1969 г.             
 Температура -1.51.2 4.8 10.8 16.0 19.2 21.3 21.4 17.2 12.6 8.7 2.1 11.2 
  Валежи 46 4636 54 55 79 46 41 44 31 51 76 605 
 1970-1979 г.             
 Температура 0.32.0 5.4 10.8 15.7 19.3 21.0 20.1 16.4 10.8 6.4 2.2 10.9 
  Валежи 2838 41 54 93 90 68 61 41 44 51 26 634 
 1980-1989 г.
             
 Температура 0.00.1 4.6 10.5 15.6 19.2 21.4 20.8 17.5 11.4 5.0 2.5 10.7 
  Валежи 3937
43 48 60 70 36 30 22 31 45 41 501 
 1990-1999 г.
             
 Температура0.4 2.0 5.1 10.7 15.3 19.9 21.8 21.6 16.5 11.3 5.7 1.6 11.0 
  Валежи 2833 42 57 63 69 65 44 51 44 66 44 605 
 2000-2008 г.
             
 Температура0.4 2.2 6.5 11.0 16.4 20.5 22.8 22.7 16.9 11.9 6.9 1.5 11.6 
  Валежи 5031 42 42 51 55 65 57 100 43 45 46 625