Головна


Методична робота це цілісна система взаємопов'язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передовому досвіді й конкретному аналізі труднощів, що виникають у педагогічних працівників, і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога, майстра виробничого навчання, керівника закладу освіти, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу.

Методист - це не посада, а покликання.

            Він має так організувати свою діяльність, щоб педагогічний працівник хотів звертатися до нього з питань професійного зростання і міг отримати допомогу з будь-якої освітянської проблеми, яка його хвилює.

            Методист зобов’язаний розуміти і усвідомлювати реальний стан професійного становлення педагогів, бачити перспективи його розвитку.

            У свою чергу, професіоналізм методичних кадрів є однією з передумов підвищення ефективності навчально-виховного процесу та профкомпетентності педагогічних кадрів.