Віртуальний методичний кабінет Гощанської гімназії

Мета науково-методичної роботи Гощанської гімназії:

задовольнити потреби педагогічного колективу у постійному підвищенні свого фахового рівня, розвивати творчі здібності, стимулювати їхню творчу активність згідно концепції Гощанської районної гімназії.


Завдання науково-методичної роботи:

-       глибоко і різнобічно освоювати основні вимоги Закону України «Про загальну середню освіту» загальноосвітньої школи, реалізація її у практичній діяльності колективу;

-    впроваджувати в практику досвід роботи гімназії над проблемою «Формування особистості, орієнтованої на досягнення життєвого успіху в контексті європейського освітнього простору»;

-     продовжити  роботу педагогічного колективу над  загально гімназійною проблемною темою „Формування національно свідомої особистості із компетенціями, орієнтованими на європейський стиль життя, шляхом поєднання традиційних та інноваційних освітньо - виховних технологій "( ІІ етап);


   -         ефективніше застосовувати інформаційно-комп’ютерні технології в навчально-виховному процесі;
-        
впроваджувати  практику роботи інноваційні технології;

- 
апробувати нові навчальні програми, курси за вибором,  факультативи;

-        
виявляти, вивчати, апробувати та впроваджувати в практику педагогічний досвід;

     
- створити умови для неперервної освіти, метою якої є надання  педагогам   широких можливостей для   оновлення, поглиблення,       удосконалення  професійної компетентності;

    
- забезпечити психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.                  

   Модель науково-методичної роботи та її планування дивіться на сторінці "Планування науково-методичної роботи"